Lektor seminářů Verlag Dashöfer

Ing. Milan Kondziolka

je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a koordinátorem BOZP na staveništi. V současnosti působí jako odborný poradce pro BOZP a PO a je jednatelem a spoluzakladatelem společnosti PreventCom, která zaměstnává špičkové odborníky na oblasti BOZP, PO a podnikové ekologie. Předtím pracoval jako OHS metodik ve společnosti Telefonica O2 Czech Republic a jako HSE Manager v Českém Telecomu a.s. Je členem znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – České asociace pro prevenci rizik, členem rady sdružení Společná vize: bezpečnost práce na staveništi, místopředsedou Komory BOZP a PO Jihočeského kraje, členem rady Komory BOZP a PO ČR, a členem stálého výboru pro vzdělávání a výzkum Rady vlády pro BOZP. V letech 2001 – 2009 byl členem pracovní skupiny pro trvale udržitelný rozvoj European Telecommunications Network Operators' Association.

Poptávka školení na míru

Rádi pro Vás připravíme školení na míru. Kontaktovat nás můžete na adrese poptavka@kursy.cz nebo pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře.

Input: