Lektor seminářů Verlag Dashöfer

Ing. Milan Kondziolka

je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a koordinátorem BOZP na staveništi. V současnosti působí jako odborný poradce pro BOZP a PO a je jednatelem a spoluzakladatelem společnosti PreventCom, která zaměstnává špičkové odborníky na oblasti BOZP, PO a podnikové ekologie. Předtím pracoval jako OHS metodik ve společnosti Telefonica O2 Czech Republic a jako HSE Manager v Českém Telecomu a.s. Je členem znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – České asociace pro prevenci rizik, členem rady sdružení Společná vize: bezpečnost práce na staveništi, místopředsedou Komory BOZP a PO Jihočeského kraje, členem rady Komory BOZP a PO ČR, a členem stálého výboru pro vzdělávání a výzkum Rady vlády pro BOZP. V letech 2001 – 2009 byl členem pracovní skupiny pro trvale udržitelný rozvoj European Telecommunications Network Operators' Association.

Poptávka školení na míru

Input: