Lektor seminářů Verlag Dashöfer

Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1973–1992 pracovala ve státní správě, na ONV v Praze 4, na KNV Středočeského kraje, na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství a na MŽP jako právník specialista. Od roku 1992 pracuje na Povodí Vltavy jako specialista na vodní právo. Odbornou činnost vykonávala zejména jako člen výkladové komise Ministerstva zemědělství, člen rozkladové komise Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, člen námitkové komise Ministerstva zemědělství, člen zkušební komise a lektor pro zvláštní odborné způsobilosti Institutu pro veřejnou správu Praha, lektor Vzdělávacích center pro veřejnou správu, lektor Vědeckotechnické společnosti pro vodní hospodářství. Působí rovněž jako konzultant vodoprávních úřadů. Je spoluautorkou publikací Ministerstva zemědělství, komentovaného zákona o vodách, prováděcích předpisů k vodnímu zákonu, spoluautorkou publikace Voda v ČR, odborných článků a právní poradny v časopise „Vodní hospodářství“, publikace „Vodoprávní předpisy“ vydanou nakladatelstvím ABF, České společnosti pro stavební právo. Zabývá se rovněž přednáškovou činností na odborných seminářích a konferencích.

Poptávka školení na míru

Rádi pro Vás připravíme školení na míru. Kontaktovat nás můžete na adrese poptavka@kursy.cz nebo pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře.

Input: