Lektor seminářů Verlag Dashöfer

Mgr. Martin Marko

Odborný rada na Oddělení odpadového hospodářství, ředitelství ČIŽP,  gestor a metodik pro nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (nařízení CLP), dále pro chemický zákon č. 350/2011 Sb. a systém RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products - rychlý výstražný informační systém Evropské unie o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru). Jako člen ve fóru ECHA se účastní různých pilotních a REF projektů, které agentura ECHA organizuje a spolupodílí se na jejich přípravě v rámci pracovních skupin.

Na ČIŽP zaměstnán od července 2009, vystudoval přírodovědeckou fakultu UK Praha, obor biologie-geografie.

Poptávka školení na míru

Input: