Lektor seminářů Verlag Dashöfer

plk. Ing. Jiří Hošek

Od roku 1994 příslušník HZS hl. m. Prahy, kde působil mezi lety 1996 a 2003 jako řadový hasič. Poté v letech 2003 – 2011 jako vyšetřovatel požárů na různých velitelských úrovních a od roku 2011 do současnosti jako náměstek ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Během výkonu služby absolvoval VŠB – TU Ostrava, obor Požární ochrana a průmyslová bezpečnost nejdříve v bakalářském, pak v magisterském studiu. Od roku 2015 působí jako člen pracovní skupiny v rámci programu Exchange of Expert in civil protection, od roku 2012 jako člen technické normalizační komise 22 – Elektrotechnické předpisy. Aktivně se zajímá o zjišťování příčin vzniku a šíření požáru. Od roku 2010 je ustanoven Krajským soudem jako znalec pro obor Požární ochrana se specializací na zjišťování příčin vzniku a šíření požáru. Na toto téma publikoval několik článků v odborné literatuře a přednášek na odborných konferencích. V roce 2008 absolvoval Fire investigation course, Szkola aspirantów państwowej stražy požarnej v Poznani, Polsko a v roce 2019 absolvoval Fire Investigation: Essentials, National Fire Academy v Emmitsburgu, USA

Poptávka školení na míru

Rádi pro Vás připravíme školení na míru. Kontaktovat nás můžete na adrese poptavka@kursy.cz nebo pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře.

Input: