Novinky v roce 2020

15.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počátkem každého roku vstupují v účinnost legislativní změny, ani rok 2020 nebude výjimkou. Které semináře Vás mohou na novinky připravit?

Tento článek je z 15.11.2019. Aktuální informace získáte na našich seminářích.

Počátkem každého roku vstupují v účinnost legislativní změny, ani rok 2020 nebude výjimkou. Které semináře Vás mohou na novinky připravit?

Účastníci semináře Novela zákona o DPH 2020 budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2020 a veškerými aktualitami. Nová ustanovení budou procvičena na příkladech. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

Na každoročním tradičním kurzu Daňové a účetní novinky 2020 seznámí RNDr. Ivan Brychta účastníky s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2020.

Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2020 a procvičte si je na praktických příkladech.

Seminář Novela zákona o EET a související změny DPH 2020 je vhodný zejména pro pracovníky ekonomických oddělení, kteří metodicky zajišťují, nebo budou zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). Současně je určen i podnikatelům, kteří inkasují své tržby v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky a musí se připravit na EET.

Novela zákona o DPH 2020. Novela zákona o EET. Problematické oblasti zákona o DPH 2019. Seznámíme se s novelou zákona o DPH a zákona o EET pro rok 2020. Dále budete upozorněni na nejčastější chyby při aplikaci zákona o DPH a informací GFŘ v roce 2019. Poradíme, jak minimalizovat riziko neuznání nároku na odpočet daně a ručení.