Podzimní nabídka seminářů

11.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z podzimní nabídky seminářů upozorňujeme na méně obvyklá a nově vypsaná témata.

Tento článek je z 11.10.2019. Aktuální informace získáte na našich seminářích.

Z podzimní nabídky seminářů upozorňujeme na méně obvyklá a nově vypsaná témata.

Pátrání po předcích a sestavení rodokmenu je krásným, ale náročným koníčkem i povoláním. Co všechno musíte vědět, abyste mohli rodokmen sestavit? Sestavte si rodokmen aneb jak na to

Nároky na pracovníky v účetnictví a daních dnes nezahrnují pouze výbornou znalost oboru, ale stále více také dobrou znalost cizího jazyka. V běžných kurzech se vyučuje gramatika, obecná slovní zásoba a konverzace, což je potřebné, ovšem z hlediska profese často nedostatečné. Odpovědí je vícedenní kurz Angličtina pro účetní ekonomy a daňové pracovníky - mírně pokročilý. Kurz sleduje dvě úrovně znalosti: jednak úroveň obecně jazykovou, zaměřenou na rozvoj znalostí o gramatice, slovní zásobě a výslovnosti za současného rozvíjení základních komunikativních kompetencí (čtení, psaní, poslech a mluvení), a jednak úroveň profesní, zaměřenou na rozvoj účetní a daňové terminologie studiem odborné slovní zásoby a prací s autentickými materiály v cizím jazyce (odborné články, faktury, smlouvy, zákony apod.).

Seminář Bioprodukce a biopotraviny - osvědčování, označování a další legislativa se bude věnovat problematice ekologického zemědělství, bioproduktů a biopotravin ve světle současné legislativy.

Seminář Novela zákona o EET a související změny DPH 2020 je vhodný zejména pro pracovníky ekonomických oddělení, kteří metodicky zajišťují, nebo budou zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). Současně je určen i podnikatelům, kteří inkasují své tržby v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky a musí se připravit na EET. Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET, program proto není primárně určen IT pracovníkům se specializací na pokladní systémy.

Co je to asertivita? Zásady asertivní komunikace zaručují přiměřeně sebevědomé a reprezentativní vystupování při různých typech jednání, ale také umožní elegantně řešit konfliktní situace. Prakticky vedený seminář Asertivita v pracovní praxi naučí účastníky asertivní techniky pro efektivní komunikaci.

Záměrem konference Inovace v BOZP je seznámit s nastupujícími trendy při zajišťování BOZP a s podobou oboru v blízké budoucnosti. Na konferenci budou přiblíženy a v některých případech i předvedeny technologie, přístupy a řešení reagující na probíhající digitalizaci a automatizaci většiny výrobních odvětví. Cílem je prezentovat nejen tzv. "state of the art" technologie, ale i řešení, která jsou dostupnější, což ale neznamená, že by byla méně inspirativní. Část dne bude věnována také moderním přístupům k managementu bezpečnosti, které reagují na tyto změny i na další nové poznatky.