Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele - změny od 1. září 2022

11.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek je z 11.5.2022. Aktuální informace získáte na našich seminářích.

www.kursy.cz/prima-pedagogicka-cinnost-zastupcu-reditele-od-1-zari-2022-productonwppcz/