Semináře v prvním listopadovém týdnu

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké semináře nabízíme v aktuálním týdnu? Na všechny níže uvedené kurzy se lze ještě přihlásit.

Tento článek je z 1.11.2019. Aktuální informace získáte na našich seminářích.

Jaké semináře nabízíme v aktuálním týdnu? Na všechny níže uvedené kurzy se lze ještě přihlásit.

Bioprodukce a biopotraviny. Osvědčování, označování a další legislativa. Seminář se bude věnovat problematice ekologického zemědělství, bioproduktů a biopotravin ve světle současné legislativy.

Seminář Účetnictví společenství vlastníků jednotek je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Pátrání po předcích a sestavení rodokmenu je krásným, ale náročným koníčkem i povoláním. Co všechno musíte vědět, abyste mohli rodokmen sestavit? Zjistíte na kurzu Sestavte si rodokmen aneb jak na to.

Na semináři Tachografy a sociální legislativa získáte přehled o podmínkách provozování silniční dopravy, ujasníte si problematiku související s pracovním režimem řidiče, možnými způsoby vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku a řešením krizových situací, použitím a provozem tachografů. Velká část semináře bude věnována analýze datových záznamů činnosti řidiče s praktickými ukázkami závažných i méně závažných porušení z pohledu kontrolních složek v ČR, ale i v ostatních členských zemích EU. Nebude chybět ani čím dál častěji diskutované téma podvodů při používání karet řidiče a nedovolených manipulací s tachografem. Během programu zazní i otázky ohledně tzv. "Balíčku mobily", jehož schválení se již dlouhou dobu očekává, nebo novinek, které má přinést novela zákona č. 111/1994 Sb. ve stanovení režimu výjimek z nařízení (ES) č. 561/2006, čl. 13.

Na školení Hmotný a nehmotný majetek z hlediska novelizovaných daňových a účetních zákonů v roce 2018 a 2019 (nejen) pro státní zaměstnance se seznámíte s problematikou reprodukce majetku, technického zhodnocení a oprav, rozlišené dle účetních a daňových předpisů. Budou zodpovězeny Vaše konkrétní dotazy z praxe.

Seminář Dohody o pracích mimo pracovní poměr a zaměstnání malého rozsahu ve všech souvislostech účastníky seznámí s právní úpravou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odlišnostmi tohoto typu zaměstnávání a zaměstnání malého rozsahu, včetně všech povinností, výhod i nevýhod s nimi spojených.

Jak správně vysílat zaměstnance do členských států EU pro personalisty a mzdové účetní? Cílem výkladu bude vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí.