On-line kurz

50+1 prohraných pracovněprávních sporů

On-line kurz 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů z pohledu judikatury a jejich prevence Vás upozorní na ta ustanovení, která jsou nejčastější příčinou soudních sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. JUDr. Petr Bukovjan Vás seznámí s nejzásadnějšími judikáty a s jejich závěry, které se mohou stát vodítkem při řešení konkrétních případů z Vaší praxe.

"A já jsem si myslel, že….“, tak či obdobným způsobem často vyjadřují zaměstnavatelé svůj údiv nad nečekaným vývojem případů, které byly přece „naprosto jasné“.  Ovšem litera zákona je jedna věc a praxe, která se vždy umí postarat o překvapení, věc druhá.

Proto jsme pro Vás připravili nový on-line kurz 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů z pohledu judikatury a jejich prevence, který Vás provede všemi úskalím pracovního práva. Ve třinácti lekcích Vás upozorníme na ustanovení zákoníku práce, ve kterých se nejčastěji chybuje. JUDr. Petr Bukovjan, renomovaný odborník na pracovní právo a soudní judikaturu, Vás seznámí s nejzásadnějšími judikáty a s jejich závěry, které se mohou stát vodítkem při řešení konkrétních případů z Vaší praxe.  

Své znalosti si můžete prověřit na řadě testových otázek.

On-line kurz je určen pro:

 • personalisty, mzdové účetní
 • advokáty
 • manažery
 • další zájemce, kteří se chtějí důkladně seznámit s naším pracovním právem

Co s on-line kurzem získáte?

 1. V každé lekci podrobný výklad ucelené části zákoníku práce, doplněný judikáty se zdůrazněním poučení, které z nich pro personální praxi vyplývají.
 2. Otázky a příklady na procvičení tematiky s okamžitým hodnocením správnosti.
 3. Osvědčení o absolvování kurzu po složení závěrečného testu.

Obsah

On-line kurz 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů zpohledu judikatury a jejich prevence se skládá z třinácti lekcí:

 1. Vznik pracovního poměru
 2. Skončení pracovního poměru ve všech souvislostech, povinnosti zaměstnavatele s tím související – I. část
 3. Skončení pracovního poměru ve všech souvislostech, povinnosti zaměstnavatele s tím související – II část
 4. Pracovní doba a doba odpočinku
 5. Dovolená
 6. Překážky v práci
 7. Pracovní úrazy, nemoci z povolání, povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
 8. Odměňování zaměstnanců, průměrný výdělek
 9. Péče o zaměstnance, specifické kategorie zaměstnanců
 10. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
 11. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci
 12. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 13. Počítání času, promlčení a prekluze, doručování písemností

 

Každá lekce obsahuje:

 • Přehled právní úpravy
 • Podrobný výklad příslušné části zákoniku práces
 • Výběr stěžejních soudních judikátů vztahujících se k dané oblasti s upozorněním, jakým chybám vyvarovat
 • Kontrolní otázky, které slouží pro ověření zvládnutí problematiky

 

 

Proč si produkt objednat

Důvodů je několik:

 1. Rozšíříte si své stávající znalosti pracovního práva a získáte jistotu, jak správně postupovat ve své praxi, zejména v komplikovaných případech, na které zákoník práce nedává jasnou odpověď.
 2. Vyhnete se chybám, kterých se dopustili jiní.
 3. Prověříte si, nakolik jste si danou oblast osvojili, a to na základě řady příkladů a testových otázek  s okamžitým hodnocením správnosti.
 4. Obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.
 5. A navíc - můžete studovat,  kdy Vy budete chtít v pohodlí Vaší kanceláře či domova.

Jak kurz probíhá?

 • Na Váš e-mail obdržíte upozornění na jednotlivé lekce . Ty sou připraveny tak, aby nezabraly více než 60 minut Vašeho času.
 • Každá lekce obsahuje uceslený výklad příslušné pasáže zákoníkku práce doplněný řešenými příklady z praxe. Na konci lekce najdete kontrolní otázky a cvičení.
 • Všechny absolvované lekce jsou přehledně uloženy na internetu po dobu 1 roku od započetí kurzu. V případě, že se budete chtít k lekcím vrátit, můžete navštívit svou osobní stránku kurzu. Tam máte uloženy všechny absolvované lekce.
 •  Po nastudování všech lekcí se můžete pustit do závěrečného textu. Po jeho úspěšném složení obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz