On-line seminář

Advanced Product Quality Planning (APQP)

Ing. Jaroslav Schwarz

Seminář je určen pro všechny pracovníky, kteří jsou zahrnuti v organizaci do systému kvality QS 9000 a jsou součástí multifunkčního týmu, který je odpovědný za kompletní proces při vývoji nového výrobku a procesu, nebo při jejich významnějších změnách.

On-line seminář Advanced Product Quality Planning (APQP) neboli Moderní plánování kvality produktu (APQP), je odvozen z americké příručky (2. vydání, červen 2008) pro normy řady QS 9000 (automobilový průmysl). Plánování jakosti je strukturovaný proces, který definuje kroky, které jsou nutné k zabezpečení jakosti výrobku pro zákazníka. Tato procedura představuje praktické využití i mimo rámec automobilového průmyslu. Účelem semináře je předat organizacím (interním a externím) a dodavatelům obecné směrnice pro plánování kvality produktu podporující vývoj výrobku nebo služby, které budou uspokojovat zákazníka. Referenční příručka obsahuje směrnice, které podporují požadavky popsané v ISO/TS 16949 a aplikované specifické požadavky zákazníka. Seminář je určen pro všechny pracovníky, kteří jsou zahrnuti v organizaci do systému kvality QS 9000 a jsou součástí multifunkčního týmu, který je odpovědný za kompletní proces při vývoji nového výrobku a procesu, nebo při jejich významnějších změnách. Moderní plánování kvality produktu (APQP) je povinné pro dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu (Tier 1, Tier 2). Dodavatelé nebo výrobci z jiného odvětví průmyslu mohou používat ty prvky APQP, které po nich požaduje jejich zákazník nebo ty prvky, které uznají za vhodné pro svou podnikovou praxi.

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

moderátor, mentor a klíčový uživatel FMEA v IQ-RM PRO 6.5 - 0190 (Apis) a IQS (6.5.8.17). Moderátor, mentor a klíčový uživatel Benchmarkingu. Dlouhodobě spolupracuje s technickými univerzitami VŠB Ostrava, UTB Zlín a VUT Brno, při výuce technických předmětů (FMEA, Design of Expoeriments, Quality Function Deployment, Benchmarking,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.6.2021

10:00 - 12:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.