On-line seminář

Agenturní zaměstnávání

JUDr. Jaroslav Stránský

Základním cílem semináře je získání orientace v pravidlech agenturního zaměstnávání. Pozornost bude v prvé řadě zaměřena na obsah a správné nastavení dokumentů, které jsou v souvislosti s agenturním zaměstnáváním uzavírány. Dále bude z pohledu zaměstnavatele, pro kterého agenturní zaměstnanci pracují (tzv. uživatel) prezentováno, jaká má práva a povinnosti vůči agentuře i agenturním zaměstnancům. Seminář dále poskytne odpovědi na otázky týkající se práv agenturních zaměstnanců v kontextu specifické úpravy rovného zacházení.

Obsah semináře:

  • Základní body a pojmy úpravy agenturního zaměstnávání (agentura a uživatel, agenturní zaměstnanec a kmenový zaměstnanec)
  • Dokumenty související s agenturním zaměstnáváním a jejich obsah
  • Dohoda o dočasném přidělení, písemný pokyn
  • Možnosti řízení a organizace práce agenturních zaměstnanců
  • Rovné zacházení s agenturními zaměstnanci
  • Srovnatelné podmínky vůči kmenovému zaměstnanci
  • Mzdové a pracovní podmínky, stravování, benefity a další plnění

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.10.2019

13:30 - 15:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.