On-line videozáznam

Akciová společnost dle zákona o obchodních korporacích

Mgr. Barbora Matyášová

záznam z 14.1.2014

délka videa 01:43:59

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Cíl semináře:

Ve stručném přehledu představit změny, které pro akciové společnosti přinásí nová právní úprava od 1. 1. 2014 zakotvená v zákoně o obchodních korporacích. 

Obsah semináře:

 • zakotvení a.s. v současné a budoucí právní úpravě
 • vztah budoucích právních předpisů navzájem - nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
 • a.s. v jednotlivých ustanoveních ZOK:
  • specifikace společnosti
  • založení společnosti
  • stanovy
  • postavení akcionáře
  • akcie, kusové akcie
  • vnitřní struktura společnosti – dualistický a monistický systém
  • orgány společnosti v obou systémech
  • valná hromada
 • shrnutí největších novinek, které přináší ZOK ohledně a.s.

Lektor

Mgr. Barbora Matyášová

vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia začala pracovat v notářské kanceláři, kdë po ukončení studia nastoupila jako notářský koncipient a v současné době, po úspěšném složení notářské zkoušky, pracuje již rok jako notářský kandidát. Hlavní náplní práce je korporátní právo, zejména právo společností s ručením omezeným a…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)