Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Aktuality v oblasti pracovního práva 2013/2014

Seminář je určen

Seminář je určen především personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům a dále všem zájemcům o aktuální problematiku pracovního práva.

Cíl semináře

Účelem semináře je prezentovat uvedené změny ve světle dosavadních zkušeností s jejich aplikací a upozornit na možnosti využívání nové právní úpravy při řešení aktuálních problémů v právních vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Cílem semináře je na změny a problémy nejen upozornit, ale zaujmout k jejich řešení též stanovisko, a proto bude ponechán dostatečný prostor účastníkům k diskusi, v jejímž rámci budou zodpovězeny jejich individuální dotazy. 

Obsah semináře 

Dnem 1. ledna 2014 dochází v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku k řadě významných změn také v zákoníku práce vyplývajících ze zvláštního postavení tohoto pracovního kodexu vůči základnímu předpisu soukromého práva, jímž je zákoník občanský. 

Také v průběhu roku 2013 došlo v zákoníku práce k některým věcným změnám na základě dílčích novelizací, mezi něž patří zejména zmírnění důsledků velmi rigidní úpravy podmínek pro sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou.  Kromě toho bezprostřední vliv na pracovněprávní vztahy měla i novelizovaná právní úprava pracovnělékařských služeb, především v oblasti zajišťování vstupních lékařských prohlídek, schválená s účinností od 1. 4. 2013 v rámci zákona č. 47/2013 Sb., kterým se mění zákon č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a také vyhláška č. 79/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona, pokud jde o zajišťování pracovnělékařských služeb. Jde o důležitá ustanovení, z nichž vyplývají pro zaměstnavatele mnohé povinnosti.

Seminář je z výše uvedených důvodů zaměřen především na následující oblasti pracovněprávní problematiky:

 • Vztah pracovněprávních institutů k institutům občanského práva a případy vyloučení použití některých institutů občanského zákoníku pro pracovněprávní vztahy,
 • pracovnělékařské (zejména vstupní lékařské) prohlídky a lékařské posudky z hlediska pracovněprávních vztahů,
 • závislá práce podle zákoníku práce a výkon nelegální práce podle zákona o zaměstnanosti - povinnosti zaměstnavatelů na tomto úseku,
 • neplatnosti právního jednání v pracovněprávních vztazích se zaměřením na důsledky nedodržení písemné formy právního jednání,
 • sjednávání pracovního poměru na dobu určitou,
 • změny v oblasti rozvazování pracovního poměru (dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) se zaměřením na okamžité zrušení zákonným zástupcem nezletilého,
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • pracovní doba, překážky v práci a dovolená,
 • změny v oblasti odměňování,
 • jiná problematika zákoníku práce.

Na nové změny, ale i změny starší, které si z hlediska jejich aplikace stále ještě zasluhují podrobnější výklad, je zaměřen konzultační seminář určený především všem personalistům, mzdovým účetním a dalším odborníkům na pracovněprávní a mzdovou problematiku. Forma stručného výkladu vybraných ustanovení zákoníku práce a předpisů souvisejících a jejich prezentace na praktických příkladech účastníkům semináře zaručuje i dostatečný časový prostor pro konzultaci konkrétních dotazů a připomínek.

Časový harmonogram:

  8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 11.00 - přednáška (1. část)

11.00 - 11.25 - coffee break

11.25 - 13.00 - přednáška (2. část)

Lektor

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Převážnou část svého profesního života se věnuje pracovněprávní problematice, nejprve z úrovně řízení personálních činností velkých a středně velkých podniků odvětví spotřebního průmyslu, později v oblasti legislativní. Nyní pracuje v útvaru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
5.11.20139:00 - 13:00Prahabude upřesněno2490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení