Seminář

Aktuální legislativa EU a ČR pro uvádění stavebních výrobků na trh

Mgr. Václava Holušová

Při uvádění stavebních výrobku na trh je nutné splnit celou řadu norem.

Seminář je určen pro:

vrcholový, střední i výrobní management, cílem je informovat přítomné o legislativě uvádění stavebních výrobků na vnitřní trh EU a ČR.

Co Vám seminář přinese:

podrobně se seznámíte s legislativou ČR i EU uvádění stavebních výrobku na trh.

Obsah semináře:

  • Stanovené stavební výrobky – harmonizovaná a neharmonizovaná oblast
   • platná legislativa EU a ČR (co je stanovený stavební výrobek, podle jakého právního předpisu je posuzován)
   • připravovaná legislativa (zákon o stavebních výrobcích – stručně)
  • Harmonizovaná oblast - nařízení (EU) č. 305/2011 – tzv. CPR
   • stručný přehled a hlavní pojmy
   • povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů
   • postupy posuzování a ověřování vlastností, oznámené subjekty
   • harmonizované normy, Evropské dokumenty pro posuzování
   • osvědčení („certifikáty“), protokol o zkoušce typu
   • prohlášení o vlastnostech (obsah, překlad, způsoby poskytování, výjimky)
   • označení na výrobku (značka CE + další informace)
  • Neharmonizovaná oblast – nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
   • stručný přehled a hlavní pojmy
   • povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů
   • postupy posuzování shody, autorizované osoby
   • určené normy, stavební technická osvědčení
   • prohlášení o shodě (obsah, způsoby poskytování)
   • vzájemné uznávání výrobků z jiných států EU (teorie, problematické využití v praxi) 
  • Informační zdroje
   • informační portál ÚNMZ pro stavební výrobky
   • kontaktní místo pro stavební výrobky, ProCop
   • webové stránky Evropské komise
   • informační systém NANDO
  • Dozor nad trhem (stručně – je v kompetenci České obchodní inspekce
  • Dobrovolné značky shody
   • Osvědčeno pro stavbu
   • Ekologicky šetrný výrobek
   • Ekoznačky
  • Udržitelné využívání přírodních zdrojů
   • oběhová ekonomika (recyklace stavebních materiálů)
   • environmentální prohlášení o produktu (EPD)

             Časový harmonogram semináře:

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

            12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

            Lektor

            Mgr. Václava Holušová

            Vedoucí oddělení stavebních výrobků a technických zařízení, Odbor státního zkušebnictví.

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            12.6.2018

            9:00 - 14:00

            Praha

            Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

            Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.