Seminář

Aktuální pracovněprávní předpisy a judikatura 2017

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

JUDr. Jaroslav Škubal

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami, které do pracovního práva přinesl rok 2016 a 2017.

Seminář je určen

HR ředitelům a dalším pracovníkům HR oddělení, firemním právníkům

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami, které do pracovního práva přinesl rok 2016 a 2017.

Obsah semináře:

 • Detailní seznámení s novinkami, které přinese připravovaná novela zákoníku práce, která by měla nabýt účinnosti 1.7.2017, zejména
  • zakotvení institutu vrcholových řídících zaměstnanců, na které se nebude do značné míry vztahovat úprava pracovní doby a nároku na příplatky;
  • opuštění úpravy jednostranného převedení zaměstnance na jinou práci (vždy bude nutná dohoda stran s tím, že pokud zaměstnanec nepřijme návrh zaměstnavatele na změnu práce, nebude mu náležet náhrada mzdy);
  • změny týkající se zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (zejména pokud jde o novou povinnost evidovat jejich odpracovanou dobu a zajistit nepřetržitý odpočinek);
  • změny týkající se dovolené, zejména jejího počítání v hodinách;
  • úpravy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele (jsou stanoveny nové povinnosti vůči tzv. domáckým zaměstnancům);
  • novinky v oblasti automatického přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (bude blíže vymezeno, kdy společně s převáděnými činnostmi musejí být převedeni i zaměstnanci navázáni na takové činnosti) a konečně i
  • významné změny týkající se doručování písemností zaměstnancům, které je v současné době velmi složité a rizikové (pokud jde o doručování provozovatelem poštovních služeb).
 • Představení změn pracovněprávních předpisů, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2016
 • Informace o zajímavých soudních rozhodnutích Nejvyššího soudu, například pokud jde o propouštění, šikanu nebo náhradu škody
 • Problematické okruhy právní úpravy
 • Diskuse s účastníky na probraná témata. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví otázky již v průběhu semináře.   

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00 prezence účastníků

09:00 – 10:30  přednáška (1. část)

10:30 – 10:45  přestávka s občerstvením

10:45 – 12:15  přednáška (2. část)

12:15 – 12:30  přestávka s občerstvením

12:30 – 14:00  přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.6.2017

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 390,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Kateřina Bízková, Hach Lange s.r.o.

“Byla jsem velmi spokojena s celkovou úrovní semináře!„

Mgr. Vladimír Vašek, Odborový svaz KOVO

“Seminář se mi moc líbil, přijedu zase v příštím roce 2017!„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

pracovněprávní předpisy 2017, judikatura 2017, judikatura 2017, problematické okruhy právní úpravy, pracovněprávní předpisy, novela zákoníku práce 2017 atd.