On-line seminář

Aktuální problémy ve mzdové účtárně

Ing. Růžena Klímová

Největším oříškem pro mzdové účetní jsou aktuálně nová pravidla pro výpočet dovolené, mimořádný příspěvek při karanténě a také stravovací paušál. Změny se ale týkají i jiných oblastí. Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2021 a zasaďte je do souvislostí s daňovými předpisy.

1) Stravovací paušál ve všech souvislostech

  • Směna plánovaná, směna mimořádná
  • Odpracování směny a příjem osvobozený u poplatníka
  • Nárok na stravné při pracovní cestě  a stravovací paušál
  • Stravovací paušál u pružné pracovní doby
  • Stravovací paušál v případě směny   delší než    11 hodin
  • Stravovací paušál v rámci home office
  • Stravovací paušál u DPP a DPČ
  • Stravovací paušál u členů orgánu právnické osoby, např. jednatele
  • Kdy se jedná o daňově účinný výdaj a kdy nikoliv
  • Změna vyhlášky o FKSP v souvislosti se stravovacím paušálem

Naturální příspěvek v r. 2021 beze změny

2) Mimořádný příspěvek při karanténě

Výše mimořádného příspěvku

Omezení poskytování mimořádného příspěvku

Úhrada  vyplaceného mimořádného příspěvku

Kdy nejpozději lze  mimořádný příspěvek zúčtovat

Závazný formulář „Přehled o výši pojistného za  kal.  měsíc“  

Účinnost  zákona č. 121/2021 Sb. a přechodné ustanovení zákona  č. 121/2021 Sb.

3) Ruční výpočet dovolené u MD a RD

Praktické příklady na výpočet dovolené v hodinách  u těchto překážek

4) Nové ustanovení - § 203a zákoníku práce

Placená překážka v práci v rozsahu 1 týdne

Podmínky a refundace vyplacené  náhrady 

5) Ochrana průměrného hodinového výdělku

Změna  § 357 ZP od 30. 7. 2021

Výpočet průměrného hodinového výdělku  a jeho  zvýšení na  nejnižší úroveň zaručené mzdy

Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a náhrada mzdy

6) Další změny k datu konání semináře

Lektor

Ing. Růžena Klímová

V roce 1973 absolvovala VŠE, obor učitelství ekonomických předmětů. Dvouleté postgraduální studium absolvovala  na obchodní fakultě VŠE v r. 1979.

Od roku 1973 pracovala ve velké obchodní organizaci nejprve jako odborný specialista, později jako vedoucí mzdového odboru. Obdobnou  funkci vykonávala na ČVUT - Správa kolejí a menz. Pracovala na MZV…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.5.2021

9:00 - 14:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.