On-line seminář

Aktuální situace kolem covid-19

a otázky BOZP

Mgr. Matyáš Fošum, Robert Křepinský

Relace přinese informace ohledně opatření, která vstoupila v platnost poslední únorový a první březnový týden letošního roku v souvislosti se zdoláváním pandemie covid-19.

Zde můžete vkládat své dotazy https://1url.cz/yzy3N

Osnova relace

(pracovní verze)

  Kontext

  Opatření z minulého víkendu

  Pracovnělékařské služby

  • prodloužení předchozích opatření
  • platí výzva MZ, že tam, kde je to možné, je vhodné PLS i nadále provádět?

  Přidělování ochrany dýchacích cest

  • jaké ochranné prostředky
  • komu všemu
  • status takto přidělených prostředků
  • režim jejich používání (přestávky, likvidace)

  Testování

  • úprava mimožádnými opatřeními
  • termíny (včetně státní správy)
  • režim (zařízení, poskytovatelé PLS na pracovišti, samotestování)
  • příspěvek
  • možné pracovněprávní aspekty

  Dotazy

  Obsah se může v jednotlivostech změnit s ohledem na vývoj situace a na základě zaslaných dotazů. Pravděpodobně se nepovede zpracovat prezentaci ve formě, na kteoru jste zvyklí z našich seminářů pro klidnější doby. Jako podklad bude připraven PowerPoint s rozšířenou osnovou k opoznámkování (aktuálně má necelých 20 slajdů a průběžně ho upravujeme). Zásadní momenty zpracujeme píšemně po odvysílání relace.

  On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv
  On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex.
  Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

  Lektor

  Mgr. Matyáš Fošum

  Od roku 2004 se věnuje ochraně veřejného zdraví, a to od roku 2013 na Ministerstvu zdravotnictví. V současné době v pozici vrchního ministerského rady, vedoucího oddělení hygieny práce a pracovního lékařství.  

  Více informací a další semináře lektora

  Robert Křepinský

  je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  5.3.2021

  13:30 - 15:30

  On-line

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.