On-line seminář

Aktuální situace okolo COVID-19

Přehledy pro pojišťovny

Robert Křepinský, Mgr. Jana Habernalová, Dis., Mgr. Dita Samuhelová

Relace navazující na 3 březnové věnované testování ve firmách. Tentokrát zaměřeno na vedení, vyplňování a odesílání přehledů o provedených testech za účelem získání příspěvku 60 Kč od zdravotní pojišťovny.

Své dotazy můžete psát do čtvrtečního odpoledne na https://1url.cz/DKKeq

  • za jaké zaměstnance má zaměstnavatel nárok na příspěvek
  • jaké typy organizací mají nárok na příspěvek
  • jaké jsou náležitosti správného vykazu testů  pro zdravotní pojišťovny
  • agenturní zaměstnanci - vztah mezi zaměstnavatelem a uživatelem
  • vykazování v příspěvkových organizacích a jiných subjektech, které nemají nárok na kompenzaci

... a další na základě podnětů a dotazů.

Připomenuty budou také některé skutečnosti, které vyplývají z toho, že od 12.4.2021 neplatí nouzový stav. 

Lektor

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Jana Habernalová, Dis.

je ministerským radou v oddělení hygieny práce a pracovního lékařství na Ministerstvu zdravotnictví. Podílí se na úpravách legislativy spojené s oblastí hygieny práce. Je členkou Poradního sboru hygieny práce a pracovního lékařství náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky České republiky.…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Dita Samuhelová

ředitelka Odboru řízení vztahů s klienty ve společnosti VZP ČR.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.4.2021

13:30 - 15:30

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.