Seminář

Aktuální změny v pracovním právu 2014 a důsledky účinnosti nového občanského zákoníku

Doc. JUDr. Margerita Vysokajová CSc.

Seminář je zaměřen na změny právní úpravy zákoníku práce a souvisejících předpisů, k nimž došlo v průběhu roku 2013 a na dopady účinnosti nového občanského zákoníku od 1.1.2014 v oblasti pracovněprávních vztahů.

Seminář je určen pro

personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na změny právní úpravy zákoníku práce a souvisejících předpisů, k nimž došlo v průběhu roku 2013 a na dopady účinnosti nového občanského zákoníku od 1.1.2014 v oblasti pracovněprávních vztahů.

Obsah semináře

-          Poskytování pracovnělékařských služeb (zejména vstupní lékařské prohlídky)

-          Novelizace právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou (od 1.8.2013)

-          Změny v zákoníku práce od 1.1.2014 se zaměřením na konkrétní ustanovení ovlivněná účinností nového občanského zákoníku (zejm. ustanovení občanského zákoníku, která  nelze použít v pracovněprávních vztazích, nová úprava neplatnosti a nicotnosti právního jednání, změna úpravy okamžitého zrušení pracovního poměru, dohoda o srážkách ze mzdy).

Výklad právní úpravy bude demonstrován na příkladech z praxe a doplněn aktuální judikaturou.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 prezence účastníků

09:00 – 10:30  přednáška (1. část)

10:30 – 10:45  přestávka s občerstvením

10:45 – 12:00  přednáška (2. část)

12:00 – 12:15  přestávka s občerstvením

12:15 – 14:00  přednáška (3. část)

Lektor

Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Vysokoškolský učitel (docentka) na Právnické fakultě Univezity Karlovy v Praze, členka Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, autorka a spoluautorka monografií a učebnic z oblasti pracovního práva  a práva sociálního zabezpečení a komentářů k zákoníku práce. Pravidelně přispívá do odborných časopisů a přednáší pracovněprávní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.12.2013

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.