Akademie Dashöfer

Angličtina pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - začátečník

Mgr. Ondřej Veselý

Nároky na pracovníky v účetnictví a daních dnes nezahrnují pouze výbornou znalost oboru, ale stále více také dobrou znalost cizího jazyka. V běžných kurzech se vyučuje gramatika, obecná slovní zásoba a konverzace, což je potřebné, ovšem z hlediska profese často nedostatečné. Odpovědí je tato akademie pro specialisty na cizí jazyk v ekonomické rovině. Kurz sleduje dvě úrovně znalosti: jednak úroveň obecně jazykovou, zaměřenou na rozvoj znalostí o gramatice, slovní zásobě a výslovnosti za současného rozvíjení základních komunikativních kompetencí (čtení, psaní, poslech a mluvení), a jednak úroveň profesní, zaměřenou na rozvoj účetní a daňové terminologie studiem odborné slovní zásoby a prací s autentickými materiály v cizím jazyce (odborné články, faktury, smlouvy, zákony apod.). Absolvování akademie umožní účastníkům pracovat s cizojazyčnými dokumenty a efektivně komunikovat cizím jazykem jak v psané, tak v mluvené podobě.

Pro koho je tato akademie určena

Kurz pro začátečníky je vhodný pro pracovníky, kteří se daný jazyk buď nikdy neučili, nebo znali pouze základy a časem je již zapomněli. Začíná se výslovností, proberou se základy gramatiky a slovní zásoby a učí se základní terminologie z účetní a daňové profese. Důraz je kladen především na pasivní porozumění textu, protože to je první a nezřídka nejčastější způsob využití cizího jazyka v účetní a daňové profesi: důležité je dobře porozumět dokumentu ze zahraničí pro jeho správné zpracování. Kurz je z důvodů efektivity i eliminace stresu z nedorozumění veden v českém jazyce.

Výhody této vícedenní akademie

Absolventi této akademie získají velmi efektivně v krátkém čase mnoho znalostí o cizím jazyce a rozvinou své jazykové dovednosti. Kromě samotného cizího jazyka se výrazně zlepší v porozumění a aktivním použití terminologie pro účetní a daňovou praxi, což je velmi žádaná kombinace. Absolventům se významně zlepší možnosti pracovního uplatnění, neboť zvládnou samostatně zpracovat jednodušší materiál v cizím jazyce (např. faktury, krátký email či jednoduchý dotaz od kolegy cizince). Po složení závěrečného testu, v němž je třeba dosáhnout výsledku 60 % bodů, získají účastníci certifikát Specialista na angličtinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky – úroveň 1/3.

Nabízíme i navazující kurzy:

Případně všechny tři úrovně s cenovým zvýhodněním cca 30 % Specialista na angličtinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky – začátečník až pokročilý.

Obsah a časový harmonogram

27. září 2019 (pátek)

Témata jazyková:

 • výslovnost a pravopis I
 • základní slovní zásoba 1/5
 • základy gramatiky: podstatná jména, zájmena

Témata profesní:

 • základní terminologie: účetnictví I
 • cizojazyčná faktura

4. října 2019 (pátek)

Témata jazyková:

 • výslovnost a pravopis II
 • základní slovní zásoba 2/5
 • základy gramatiky: slovesa I, číslovky

Témata profesní:

 • základní terminologie: účetnictví II
 • obdržený email v cizím jazyce (jak využít překladač, slovník)

11. října 2019 (pátek)

Témata jazyková:

 • základní slovní zásoba 3/5
 • základy gramatiky: slovesa II, přídavná jména, příslovce

Témata profesní:

 • základní terminologie: daně I
 • cizojazyčná smlouva: vyhledání důležité informace

18. října 2019 (pátek)

Témata jazyková:

 • základní slovní zásoba 4/5
 • základy gramatiky: předložky, spojky

Témata profesní:

 • základní terminologie: daně II
 • cizojazyčná příloha v účetní závěrce (např. při spolupráci s auditory)

25. října 2019 (pátek)

Témata jazyková:

 • základní slovní zásoba 5/5
 • základy gramatiky: slovosled
 • opakování gramatiky a základní slovní zásoby

Témata profesní:

 • opakování odborné slovní zásoby
 • téma dle potřeb účastníků, dotazy, praktické příklady a cvičení
 • závěrečný test

Harmonogram jednotlivých seminářů

8:30 - 9:00      Registrace účastníků

9:00 - 10:30    Přednáška

10:30 - 10:45  Coffee break

10:45 - 12:15  Přednáška

12:15 - 13:00  Oběd

13:00 - 14:15  Přednáška

14:15 - 14:30  Coffee break

14:30 - 15:00  Přednáška

 

Lektor

Mgr. Ondřej Veselý

Mgr. Ondřej Veselý je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oborů angličtina a němčina. Kromě kratších výměnných pobytů absolvoval i dva semestry studia na Universität Bonn a semestr jako asistent učitele němčiny na gymnáziu v Irsku. Po ukončení studia změnil kariérní zaměření a stal se asistentem daňového poradce (Ernst & Young) a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.9. – 25.10.2019

9:00 - 15:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

22 900,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.