Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Aplikace informací vydaných GFŘ k novele zákona o DPH . Jak minimalizovat rizika neuznání nároku na odpočet daně a ručení. Nejčastější chyby při aplikaci zákona o DPH

Seminář je určen pro:

hlavním účetním, účetním a daňovým poradcům.

Cíl semináře:

Cílem semináře je komplexní rozbor informací GFŘ vydaných k novele zákona o DPH od 1. 7. 2017. Dozvíte se, jak minimalizovat rizika neuznání nároku na odpočet daně a ručení. Budou zdůrazněny nejčastější chyby při aplikaci zákona o DPH.

Obsah semináře: 

Informace daňový balíček

 • Úprava definice nového dopravního prostředku
 • Zpřesnění vymezení obchodního majetku
 • Stanovení místa plnění u služby vztahující se k nemovité věci – zpřesnění
 • Uskutečnění zdanitelného plnění, změna úpravy u opakovaného plnění, zdanitelné plnění poskytované na dlouhodobé bázi
 • Změny v opravě základu daně a výše daně
 • Dětská skupina

Informace k uplatňování DPH u společníků společnosti po 1.7.2017

 • Přechodné ustanovení, výpočet obratu, registrace, uskutečnění plnění a vystavování daňových dokladů, nárok na odpočet daně, nakládání s majetkem 

Informace k novému § 20

 • Uplatnění DPH u úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, kdy je plnění známo dostatečně určitě

Informace k nedoloženým případům zničení nebo ztráty majetku

 • Postup u majetku, který není dlouhodobým majetkem- vyrovnání odpočtu daně
 • Postup u dlouhodobého majetku – úprava odpočtu daně

Informace k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti po 1. 7. 2017

 • Dodání nemovité věci
 • Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce
 • Ostatní případy

Minimalizace rizik neuznání nároku na odpočet daně, ručení

 • Informace „Nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce“
 • Ručení, jak minimalizovat riziko ručení
 • Upozornění na podvody při poskytování pracovní síly

Ostatní, chyby při uplatňování DPH

 • Zpřesnění stanovení místa plnění u pořízení zboží z JČS – návaznost na odpočet daně
 • Úprava daňových dokladů u vývozu zboží
 • Změny v kontrolním hlášení, pokuty, prominutí pokuty

Zodpovídání dotazů

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

zkušený lektor, specializuje se na daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost... 

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
19.1.2018 9:00 - 14:00Prahabude upřesněno3390 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

Aplikace informací vydaných GFŘ, vzdělávácí kurz, novela zákona o DPH, školení, novela zákona DPH od 1. 7. 2017, seminář, minimalizace rizika neuznání nároku na odpočet daně a ručení, vzdělávací kurzy, aplikace zákona o DPH, zákon o DPH, vzdělávací kurz Praha, zákon o DPH novela, školení Praha, DPH zákon novela, DPH novela, seminář Praha, DPH novela zákona, rozbor informací GFŘ, zákon o DPH nejčastější chyby, zákon o DPH školení, zákon o DPH seminář, zákon o DPH vzdělávací kurz, zákon o DPH kurz, školení zákon o DPH, DPH školení, DPH seminář, DPH kurz, atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz