Seminář

Aplikace norem přesnosti do výkresové dokumentace

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

Seminář je zaměřen především na možnosti volby předepisování rozměrů a tvarů prvků, popř. jejich vzájemného vztahu, s přesností požadovanou pro jejich správnou funkci v provozu výrobku.

Seminář určen pro:

zejména ty pracovníky ve strojírenství, kteří se zabývají tvorbou výkresové dokumentace a jejím užitím ve výrobě. Stejně tak by měli mít jisté znalosti o nutnosti a metodách předepisování přesnosti na výkresech i manažeři, kteří přicházejí do styku s technickými dokumenty například při sjednávání zakázek. A dále i pracovníci z oboru stavebnictví, kteří by měli být seznámeni s příslušnými standardy týkajícími se přesnosti uváděné na stavebních výkresech.

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen především na možnosti volby předepisování rozměrů a tvarů prvků, popř. jejich vzájemného vztahu, s přesností požadovanou pro jejich správnou funkci v provozu výrobku. Přesnost rozměrů a geometrie není doménou jenom výkresové dokumentace pro strojírenskou výrobu, ale i pro stavebnictví, zejména tam, kde se používají prefabrikované prvky. Vývoj navrhování a výroby strojních součástí tak přesně, aby byly schopné vzájemného funkčně správného uložení při montáži, prošel od začátků průmyslové revoluce (a ještě podstatně dříve) dlouhou cestou postupného zpřesňování příslušných výkresů. Ve stavebnictví se potřeba předepisování přesnosti, zejména přesnosti vzájemné polohy prvků, projevila vzhledem k velmi dlouhé historii relativně nedávno.

Obsah semináře:

  • Historie a vývoj přesnosti všeobecně a ve strojírenství zvláště
  • Československo jako zakládající člen mezinárodní asociace se zaměřením na technické normy, období regionálních norem RVHP, období spolupráce s ISO a období zavádění evropských norem do soustavy českých technických norem.
  • Soustava geometrických specifikací výrobků a jejich maticové uspořádání
  • Informace o již nepoužívaných údajích přesnosti na výkresech
  • Kótování z hlediska funkce, výroby a kontroly
  • Všeobecná a individuální přesnost rozměrů udávaná na výkresech ve strojírenství a ve stavebnictví
  • Soustava ISO pro tolerance, mezní úchylky a uložení
  • Tolerování geometrických vlastností prvků
  • Metody předepisování vzájemných vztahů mezi rozměry a geometrií
  • Shrnutí a závěry

Časový harmonogram:

  8.30 -  9.00 – prezence účastníků

  9.00 - 10.30 – seminář (1. část)

10.30 - 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 - 12.00 – seminář (2. část) + diskuze

12.00 - 13.00 – oběd

13.00 - 14.30 – seminář (3. část)

14.30 - 14.45 - přestávka

14.45 - 16.00 - přednáška (4. část) + diskuze

Lektor

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze, poté pracoval jako vysokoškolský učitel. V oboru konstrukce strojů a zařízení má bohaté zkušenosti z praxe a ze spolupráce s mnoha podniky. Dlouhodobě předsedal Technické normalizační komisi pro technickou dokumentaci, byl zpracovatelem technických norem z oboru výkresů ve strojírenství,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.10.2017

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

Aplikace norem přesnosti, výkresová dokumentace, normy přesnosti, výkresová dokumentace normy přesnosti, aplikace norem přesnosti do výkresové dokumentace seminář, normy přesnosti seminář, normy přesnosti školení, výkresová dokumentace seminář, výkresová dokumentace školení, výkresová dokumentace přesnost, strojírenství seminář, stavebnictví seminář, přesnost školení, kótóvání, přesnost rozměrů na výkresech, soustava ISO, ISO tolerance.