Seminář

Aplikace požadavků GDPR v systému řízení organizací a příklady s návodem k použití

Ing. Monika Becková

Přehled požadavků, které se v systému managementu organizace obecně prolínají s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), jehož cílem je zvýšit ochranu osobních dat.

Seminář je určen pro:

manažery kvality, bezpečnosti práce, personální manažery a vedoucí pracovníky organizací (podnikatelských subjektů), kteří se v rámci své pracovní činnosti setkávají s problematikou ochrany osobních údajů zaměstnanců, dodavatelů či zákazníků – fyzických osob, a potřebují ji řešit.

Co Vám seminář přinese:

přehled požadavků, které se v systému managementu organizace obecně prolínají s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), jehož cílem je zvýšit ochranu osobních dat. Vazbu na přílohu A normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 a bezpečnost informací. Příklady aplikace požadavků souvisejících s GDPR a názorné ukázky, jak implementovat tyto požadavky do systémů managementu v praxi.

Obsah semináře:

  • Právní rámec související s ochranou osobních údajů, obecný přehled
  • Co všechno jsou osobní údaje a kde je konkrétně hledat v souvislosti s řízením procesů v organizaci a ve vazbě na jednotlivá oddělení (útvary firmy)
  • Týká se nás příloha A normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014?
  • Souhrn požadavků na bezpečnost informací a ochranu osobních údajů ve vazbě k řízení procesů a oddělení firmy
  • Příklady aplikace požadavků souvisejících s GDPR, příklady, jak implementovat tyto požadavky do firemní praxe
  • Návaznost na systémy managementu kvality a další

Časový harmonogram:

  8.30 –   9.00 – prezence účastníků
  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením
12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.1.2019

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.