Seminář

Asertivita v pracovní praxi

Ing. Petra Palasová

Co je to asertivita? Zásady asertivní komunikace zaručují přiměřeně sebevědomé a reprezentativní vystupování při různých typech jednání, ale také umožní elegantně řešit konfliktní situace. Prakticky vedený seminář naučí účastníky asertivní techniky pro efektivní komunikaci.

Kurz je určen pro posluchače, v jejichž práci je mnoho komunikačních situací vhodných pro využití asertivních technik. Zásady asertivní komunikace zaručují přiměřeně sebevědomé a reprezentativní vystupování při různých typech jednání, ale také umožní elegantně řešit konfliktní situace. Asertivita je zároveň jednou z cest ke snižování stresové zátěže.

Klíčová slova:

asertivita, asertivní techniky, komunikace, sebepoznání, osobní rozvoj 

Co Vám seminář přinese:

 • podpoříte vlastní sebedůvěru při komunikaci
 • naučíte se nekonfliktně sdělovat vlastní názory
 • pomůže Vám být dobrým, empatickým komunikačním partnerem
 • zvládat na úrovni konfliktní situace
 • komunikovat profesionálně

Obsah semináře:

 1. Kdy jsme a kdy nejsme asertivní
  • pasivní, agresivní a asertivní chování
  • charakteristiky asertivní osobnosti
  • sebepoznání
  • jak měnit vlastní styl jednání
 2. Asertivní práva
  • přiměřená sebedůvěra
  • nezávislost vlastní osoby vs. firemní kultura
  • asertivita je profesionální
 3. Asertivní techniky – nástroje pro efektivní komunikaci
  • techniky vhodné pro sebeprosazení
  • asertivita v konfliktních situacích
  • řízení dialogu s využitím asertivních technik
  • asertivita při přijímání/sdělování kritiky
  • další aplikace v relaci s požadavky posluchačů
 4. Osobní rozvoj – aplikace námětů do praxe

Metody výuky:

 • interaktivní vedení kurzu s důrazem na procvičení všech prezentovaných témat
 • tréninky, modelové situace
 • případové studie
 • testy k získání námětů pro osobní rozvoj

Lektor

Ing. Petra Palasová

Je absolventkou VŠE v Praze a PF UK v Praze. Od roku 1994 působí jako lektorka, trenérka a konzultantka ve firemním vzdělávání. Mezi jejími klienty jsou společnosti z oblasti financí, bankovnictví, průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví, instituce státní a veřejné správy, obchodní i výrobní firmy nejrůznějšího zaměření.

Specializuje se na témata…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.11.2020

9:00 -16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.