Seminář

Asistent pedagoga u žáků s PPO

Mgr. Lenka Bittmannová

Celodenní kurz pro asistenty pedagoga u dětí a žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Co Vám seminář přinese:

seminář je zaměřen prakticky, účastníci dostanou prostor pro vlastní kazuistiky a mohou se inspirovat příklady dobré praxe.

Obsah semináře:

  • novinky v legislativě
  • jejich praktickému využití v praxi
  • individuálně vzdělávací plán
  • prevence a řešení problémového chování
  • motivace a práce s kolektivem v rámci prevence šikany

Lektor

Mgr. Lenka Bittmannová

vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Od roku 2005 se věnuje práci s lidmi s poruchou autistického spektra  v Národním ústavu pro autismus (dříve APLA Praha). Od roku 2014 pracuje jako zástupkyně ředitelky Speciálně pedagogického centra APLA s dětmi s PAS a jejich rodinami. Dokončila dva…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.12.2019

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

1590

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.