Seminář

Aspekty bezpečnosti a údržby nově instalovaných a modernizovaných výrobních zařízení

Ing. Jan Škarka

Seminář seznámí účastníky, s čím je třeba počítat v oblasti údržby a bezpečnosti práce, pokud se firma rozhodne modernizovat výrobní inventář. Výklad odkáže na aktuálně platné požadavky v obou oblastech. Seminář se dotkne i aspektů přibližování firmy prostředí digitální ekonomiky a standardům iniciativy Průmysl 4.0.

Seminář je určen pro:

 • produktové specialisty firem dodávajících automatizační řešení 
 • technický a bezpečnostní management výrobních firem 
 • osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (zaměřené na výrobní provozy), 
 • manažery jakosti a manažery systému bezpečnosti, 
 • pracovníky orgánů státního dozoru a jiných dotčených státních institucí,
 • další profese dotčené zaváděním prvků digitalizace do výroby.

Cíl semináře:

cílem semináře podporovaného Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP) je seznámit účastníky, s čím je třeba počítat v oblasti údržby a bezpečnosti práce, pokud se firma rozhodne modernizovat výrobní inventář. Výklad odkáže na aktuálně platné požadavky v obou oblastech. Seminář se dotkne i aspektů přibližování firmy prostředí digitální ekonomiky a standardům iniciativy Průmysl 4.0.  

Obsah semináře:

Seminář předvede vliv nově instalovaných nebo modernizovaných výrobních zařízení na oblast bezpečnosti a údržby. Účastníkům bude předveden systematický pohled na to, jak se tyto změny promítnou do přístupu k údržbě provozovaných zařízení.

 • Provozujete stojní zařízení nebo jiné výrobní celky a provedli jste nebo plánujete jejich modernizaci?
 • Rozhodli jste se namísto nákupu zcela nového zařízení vydat cestou modernizace stávajícího inventáře?
 • Provádíte rozsáhlou opravu, nebo přesouváte zařízení mezi podniky společnosti, nebo mezi pracovišti?
 • Integrujete nový výrobní celek do stávajícího systému?
 • Včleňujete do výrobního inventáře automatizační prvky?

Pak potřebujete vědět:

 • Jaká bezpečnostní specifika nově vzniklé pracoviště bude mít.
 • Jak přistupovat k bezpečnosti na pracovištích charakteristických vzájemnou interakcí lidí a strojů (mj, také robotů a automatizovaných linek).
 • Jak provést hodnocení rizik a jaké jsou zásady správné praxe při přijímání opatření na jejich odstranění.
 • Jakou dokumentaci je třeba vést nejen pro nová zařízení ale také pro řešení bezpečnosti a údržby.
 • Jak vést školení zaměstnanců v souvislosti s modernizací nebo změnami na pracovišti a přípravou na fungování v částečně či plně automatizovaném provozu.
 • Kromě výkladu přednášejícího – předního odborníka na oblast bezpečnosti a údržby zazní také hledisko dodavatele těchto řešení.

Mediální partneři

Lektor

Ing. Jan Škarka

Certifikovaný specialista BOZP a PO, dlouholetý praktik se zkušenostmi v oblasti řízení údržby, řízení výroby, řízení výstavby, kolaudací a najíždění nových provozů i celých závodů, s bohatými zkušenostmi zejména z automotive odvětví. Je členem předsednictva České společnosti pro údržbu, kde se jako specialista účastní auditů údržby ve…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.6.2017

9:00 - 15:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 590,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto semináři se seznámíte s pojmy jako:

modernizace, integrace, údržba, bezpečnost, Průmysl 4.0, digitalizace