Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Aspekty bezpečnosti a údržby nově instalovaných a modernizovaných výrobních zařízení

Seminář je určen pro:

 • produktové specialisty firem dodávajících automatizační řešení 
 • technický a bezpečnostní management výrobních firem 
 • osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (zaměřené na výrobní provozy), 
 • manažery jakosti a manažery systému bezpečnosti, 
 • pracovníky orgánů státního dozoru a jiných dotčených státních institucí,
 • další profese dotčené zaváděním prvků digitalizace do výroby.

Cíl semináře:

cílem semináře podporovaného Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP) je seznámit účastníky, s čím je třeba počítat v oblasti údržby a bezpečnosti práce, pokud se firma rozhodne modernizovat výrobní inventář. Výklad odkáže na aktuálně platné požadavky v obou oblastech. Seminář se dotkne i aspektů přibližování firmy prostředí digitální ekonomiky a standardům iniciativy Průmysl 4.0.  

Obsah semináře:

Seminář předvede vliv nově instalovaných nebo modernizovaných výrobních zařízení na oblast bezpečnosti a údržby. Účastníkům bude předveden systematický pohled na to, jak se tyto změny promítnou do přístupu k údržbě provozovaných zařízení.

 • Provozujete stojní zařízení nebo jiné výrobní celky a provedli jste nebo plánujete jejich modernizaci?
 • Rozhodli jste se namísto nákupu zcela nového zařízení vydat cestou modernizace stávajícího inventáře?
 • Provádíte rozsáhlou opravu, nebo přesouváte zařízení mezi podniky společnosti, nebo mezi pracovišti?
 • Integrujete nový výrobní celek do stávajícího systému?
 • Včleňujete do výrobního inventáře automatizační prvky?

Pak potřebujete vědět:

 • Jaká bezpečnostní specifika nově vzniklé pracoviště bude mít.
 • Jak přistupovat k bezpečnosti na pracovištích charakteristických vzájemnou interakcí lidí a strojů (mj, také robotů a automatizovaných linek).
 • Jak provést hodnocení rizik a jaké jsou zásady správné praxe při přijímání opatření na jejich odstranění.
 • Jakou dokumentaci je třeba vést nejen pro nová zařízení ale také pro řešení bezpečnosti a údržby.
 • Jak vést školení zaměstnanců v souvislosti s modernizací nebo změnami na pracovišti a přípravou na fungování v částečně či plně automatizovaném provozu.
 • Kromě výkladu přednášejícího – předního odborníka na oblast bezpečnosti a údržby zazní také hledisko dodavatele těchto řešení.

Mediální partneři

Lektor

Ing. Jan Škarka, lektor BOZP, Ekologie

Certifikovaný specialista BOZP a PO, dlouholetý praktik se zkušenostmi v oblasti řízení údržby, řízení výroby, řízení výstavby, kolaudací a najíždění nových provozů i celých závodů, s bohatými zkušenostmi zejména z automotive odvětví. Je členem předsednictva České společnosti pro údržbu, kde se jako specialista účastní auditů údržby ve

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
13.6.20179:00 - 15:30Praha
CUBE Office Center
3590 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na tomto semináři se seznámíte s pojmy jako:

modernizace, integrace, údržba, bezpečnost, Průmysl 4.0, digitalizace

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz