Seminář

Assessment Centre / Development centre

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Ing. Ivica Másilková

Seminář Vás seznámí s možnostmi využití AC/DC ve firmě, jeho výhodami a přínosy. Poskytne základní sebezkušenostní přípravu pro roli hodnotitele a poskytne zkušenosti se zaváděním a využívám této metody.

Seminář je určen pro

Kurz je určen personalistům, manažerům a konzultantům, kteří se podílejí na výběru zaměstnanců pomocí Assessment Centre, nebo realizují rozvoj zaměstnanců na základě Development Centre.

Cíl semináře:

Odborná příprava na komplexní zajištění Assessment Centre/Development Centre: od přípravy, dramaturgii AC/DC, přes výběr metod  a sehrávku pozorovatelů, až po samotnou realizaci, psaní zpráv a zpětnou vazbu pro účastníky.

Obsah semináře

1.         Teoretický  blok

 • Úvod do metodologie Assessment Centre/Development Centre
 • 3 základní principy metody AC
 • Rozdíl mezi Assessment Center a Development Center
 • Používané techniky: individuální aktivity, skupinové aktivity, písemné úkoly,testy
 • Pozvánka a kontrakt na začátku AC
 • Jak připravit design AC/DC a podklady pro pozorovatele
 • Časová náročnost přípravy, realizace a vyhodnocení AC/DC, psaní závěrečných zpráv a poskytování zpětné vazby
 • Role pozorovatelů (moderátor, pozorovatel, odborník, zapisovatel)
 • Jak zapisovat pozorování a práce se zápisky
 • Konference hodnotitelů
 • Jak psát závěrečné zprávy (dle kompetencí, dle průběhu AC/DC)
 • Jak poskytovat zpětnou vazbu
 • Využití výstupů z AC/DC jako podklady pro rozvoj zaměstnance
 • Využití AC jako součást PR společnosti

 2.         Praktický blok

 • Nácvik zadávání aktivit
 • Nácvik pozorování
 • Práce s kompetencemi
 • Psaní zpráv
 • Poskytování zpětné vazby

Časový harmonogram semináře

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 15.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Ing. Ivica Másilková

Vystudovala VŠE v Praze se specializacemi Cestovní ruch a Psychologie a sociologie v řízení firmy. V minulosti se zaobírala outdoorovými kurzy a specializovala se na vzdělávání zážitkem. Tento přístup dále uplatňuje ve svých školeních. Momentálně působí jako konzultant v oblasti HR, školí jak měkké a manažerské dovednosti, tak odborné kursy pro…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

2.4. – 3.4.2015

9:00 - 15:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

5 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.