On-line seminář

Audit řízení lidských zdrojů

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Cílem semináře je seznámit se s cíli, metodami a organizací auditu řízení lidských zdrojů sloužícího k rozboru a hodnocení řízení lidských zdrojů v organizaci i navržení cest ke zvýšení jeho účinnosti a efektivity.

Obsah on-line semináře:

  • Audit řízení lidských zdrojů, jeho význam a funkce
  • Cíle, metody a organizace  auditu řízení lidských zdrojů
  • Práce s výsledky auditu řízení lidských zdrojů
  • Ukázky doporučení auditu řízení lidských zdrojů
  • Realizace závěrů a doporučení auditu řízení lidských zdrojů

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.6.2019

10:00 - 11:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.