Seminář

Audit vnitrofiremní komunikace

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zaměřuje na novou oblast vnitřního auditu zabývající se přezkoumáním a posouzením účinnosti vnitřní komunikace v organizaci. Zaměřuje se na odhalení slabin v komunikaci a navržením cest jejich odstranění, a to jak z hlediska obsahu předávaných informací, tak i způsobu jejich sdělování a přijímání. Jeho předmětem je vnitřní komunikace "shora dolů", "zdola nahoru" i napříč jednotlivými útvary organizace. Seminář se zaměřuje na cíle, metody, závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace.

Obsah semináře:

 

  • Audit vnitřní komunikace, jeho cíle a funkce
  • Význam vnitřní komunikace pro její výkon, nejčastější slabiny vnitřní komunikace a jejich důsledky
  • Metody, průběh a organizace auditu vnitřní komunikace
  • Na co by se měl audit vnitřní komunikace zaměřit (komunikační infrastruktura, bariéry komunikace, komunikační schopnosti a postoje manažerů, zaměření informací, styl sdělení, možnosti dialogu a zpětné vazby, obavy zaměstnanců z komunikace)
  • Závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace, prezentace výsledků auditu komunikace vedení organizace

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.11.2019

9:00 - 17:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.