Seminář

Automobil v daních

RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je poskytnout komplexní rozbor daňových pravidel a podmínek užívání automobilu v rámci podnikání fyzických nebo právnických osob v podmínkách roku 2019, a to z pohledu daní z příjmů, DPH, silniční daně nebo při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům za použití automobilu.

Seminář je určen pro:

Seminář je vhodný zejména pro účetní, ekonomy, daňové poradce a další osoby využívající v rámci svého podnikání nebo jiné zdaňované činnosti automobil, a to ať již vlastní, vypůjčený, najatý nebo užívaný na základě finančního leasingu.

Obsah semináře: 

 • automobil jako hmotný majetek daňově odpisovaný (vstupní cena, postup při odpisování, TZ a další souvislosti)
 • automobil v nájmu nebo užívaný na základě finančního leasing (odlišení nájmu a finančního leasingu, definice finančního leasingu, nutné podmínky pro uznatelnost nákladů, předčasné ukončení leasingu včetně cese leasingu)
 • náklady na provoz automobilu (při použití podnikající fyzickou osobou i pro soukromou potřebu, uplatnění paušálních výdajů vč. promítnutí do přiznání)
 • automobil a DPH (možnosti odpočtu DPH při pořízení automobilu, postup při použití automobilu pro účely nesouvisející s ekonomickou činností a další)
 • automobil a daň silniční (principy zdanění, základní povinnosti poplatníka daně silniční)
 • automobil z pohledu cestovních náhrad (použití soukromého vozidla zaměstnance nebo vozidla nevloženého do obchodního majetku pro účely podnikání, možnosti z pohledu daňových nákladů, aktuální výše a způsob určení cestovních náhrad)
 • automobil jako zaměstnanecký benefit (poskytnutí vozidla k soukromým i služebním účelům zaměstnance) – postup z hlediska daní z příjmů i DPH.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem (v závislosti na vývoji legislativy v době konání semináře).

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

  Lektor

  RNDr. Ivan Brychta

  Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  25.7.2019

  9:00 - 13:00

  Praha

  Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

  Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  O tématu školení

  Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

  Automobil v daních, kurz Praha, automobil a daně, daně automobil, daně auto, kurz, kurzy, automobil daně, automobil v podnikání, zdanění automobilu, školení, zdanění auta, automobil zdanění, automobil daňové odpisy, vzdělávací kurz, auto daňové odpisy, silniční daň, používání automobilu, cestovní náhrady, automobil daňově odpisovaný, kurzy a školení, školení Praha, automobil na finanční leasing, finanční leasing, koupě automobilu, automobil DPH, DPH automobil, automobil silniční daň, silniční daň automobil, silniční daň auto, seminář, atd.