Seminář

Automobil v podnikání živnostníků

Odpisy, prodej, cestovní náhrady, benefit...

RNDr. Ivan Brychta

Podrobně rozebereme užívání automobilu v rámci podnikání v daňových souvislostech - pohled daní z příjmů, DPH, silniční daně, poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při použití automobilu.

Obsah semináře: 

  • automobil jako hmotný majetek daňově odpisovaný (vstupní cena, postup při odpisování, TZ a další souvislosti)
  • automobil v nájmu nebo užívaný na základě finančního leasing (odlišení nájmu a finančního leasingu, definice finančního leasingu, nutné podmínky pro uznatelnost nákladů, předčasné ukončení leasingu včetně cese leasingu)
  • náklady na provoz automobilu (při použití podnikající fyzickou osobou i pro soukromou potřebu, uplatnění paušálních výdajů vč. promítnutí do přiznání)
  • automobil a DPH (možnosti odpočtu DPH při pořízení automobilu, postup při použití automobilu pro účely nesouvisející s ekonomickou činností a další)
  • automobil a daň silniční (principy zdanění, základní povinnosti poplatníka daně silniční)
  • automobil z pohledu cestovních náhrad (použití soukromého vozidla zaměstnance nebo vozidla nevloženého do obchodního majetku pro účely podnikání, možnosti z pohledu daňových nákladů, aktuální výše a způsob určení cestovních náhrad)
  • automobil jako zaměstnanecký benefit (poskytnutí vozidla k soukromým i služebním účelům zaměstnance) – postup z hlediska daní z příjmů i DPH.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem (v závislosti na vývoji legislativy v době konání semináře).

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.5.2022

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

990,- Kč

27.5.2022

9:00 - 13:00

On-line

Přímý přenos ze semináře

990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.