Seminář

Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek

Mgr. Petra Dolejšová

Seminář (workshop) je interaktivní, lektorka vše učí na praktických příkladech.

Seminář je určen pro

pracovníky, kteří řeší užití autorských děl a uměleckých výkonů, zejména uzavírání licenčních smluv s autory a výkonnými umělci, nebo jednají s organizacemi pro hromadnou správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (OSA, Dilia, Intergram, aj.), pro firmy a státní správu.

Obsah semináře

účastníci semináře se seznámí se základy autorského práva a jeho instituty: pojmem autorského díla, majetkovými a osobnostními právy autora, ochranou autorského práva atd. To vše z pohledu zadavatele zakázky.

 1. Odpovědnost statutárního orgánu
 • Za co odpovídá
 • Jaké jsou následky „špatných“ rozhodnutí
 • K čemu je oprávněn
 • K jakým činnostem je potřeba součinnost dalších osob

2. Dokumentace

 • Uzavírání smluv a na co v dokumentech dávat před podpisem pozor
 • Jaké jsou povinnosti statutára vůči zaměstnancům
 • Zastupitelnost po dobu nepřítomnosti
  1. Výstupy organizace a práva duševního vlastnictví
  • Ochranné známky, nápady a výtvory – jak je chránit
  • Díla zaměstnanců a jak s nimi nakládat
  • Rozdíl mezi inspirací a přetvořením cizí práce
  • Převzetí cizích výtvorů – možnosti užití (zákonné licence, smluvní licence)
  • Díla na zakázku a co si u licencí pohlídat
  • Souhlas a jeho úskalí
  • Sankce za porušení práv
  • Právo duševního vlastnictví v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  1. Ochrana názvů a označení
  • Ochranné známky a jejich funkce
  • Užívání cizích názvů a ochranných známek na webových stránkách a sociálních sítích
  • Doménové spory a možnosti jejich řešení
  1. Ochrana osobnosti v PR a médiích
  • Rozdíl mezi informacemi a názory
  • Možnost užití jmen a identifikací osob na webových stránkách a ve veřejných prohlášeních
  • Užití fotografií třetích osob
  • GDPR a jeho dopad na veřejná i soukromá sdělení

  Lektor

  Mgr. Petra Dolejšová

  je advokátkou a jednatelkou AK eLegal, kde právníci nejsou „kufřík, kravata a řeč protkaná paragrafy“. Petra se specializuje na právo v oblasti marketingu, mediální právo a ochranu duševního vlastnictví. Za svou praxi již proškolila stovky marketérů a začínajících i zkušených podnikatelů a desítkám klientů pomohla právním problémům předejít nebo je…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  18.9.2019

  9:00 - 12:00

  Praha

  CUBE Office Center

  3990

  4.12.2019

  9:00 - 12:00

  Praha

  Adresa bude upřesněna

  3990

  Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.