Seminář

Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek

Mgr. Petra Dolejšová

Seminář (workshop) je interaktivní, lektorka vše učí na praktických příkladech.

Seminář je určen pro

pracovníky, kteří řeší užití autorských děl a uměleckých výkonů, zejména uzavírání licenčních smluv s autory a výkonnými umělci, nebo jednají s organizacemi pro hromadnou správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (OSA, Dilia, Intergram, aj.), pro firmy a státní správu.

Obsah semináře

účastníci semináře se seznámí se základy autorského práva a jeho instituty: pojmem autorského díla, majetkovými a osobnostními právy autora, ochranou autorského práva atd. To vše z pohledu zadavatele zakázky.

 1. Odpovědnost za porušení práv a předpisy, které odpovědnost upravují
 2. Autorská práva
 • Co je a co není dílo ve smyslu autorského zákona
 • Rozdíl mezi inspirací a přetvořením cizího díla
 • Parodie, recese v autorském díle – přípustnost nadsázky
 • Převzetí cizích děl – možnosti užití (zákonné licence, smluvní licence)
 • Díla na zakázku a co si u licencí pohlídat
 • Souhlas autora a jeho úskalí
 • Právo požadovat zdrojové soubory
 • Sdílení děl online (fotky, videa, články) – kdy mohu sdílet dílo bez vědomí autora a kdy ne
 • Autorská práva na sociálních sítích - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram – smluvní podmínky a praktické příklady užití cizích děl
 • Sankce za porušení autorských práv
 • Autorské právo v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací 
 1. Regulace reklamy
 • Co je to reklama a jaké má právní mantinely
 • Nekalá soutěž (a týká se vlastně veřejné sféry?), hranice mezi zákonnou a nezákonnou reklamou a potenciální hrozby
 • Veřejnoprávní regulace reklamy a její dopad do komerční a nekomerční oblasti
 1. Ochrana názvů a označení
 • Ochranné známky a jejich funkce
 • Užívání cizích názvů a ochranných známek na webových stránkách a sociálních sítích
 • Doménové spory a možnosti jejich řešení
 1. Ochrana osobnosti v PR a médiích
 • Rozdíl mezi informacemi a názory
 • Možnost užití jmen a identifikací osob na webových stránkách a ve veřejných prohlášeních
 • Užití fotografií třetích osob
 • GDPR a jeho dopad na veřejná i soukromá sdělení

Lektor

Mgr. Petra Dolejšová

je advokátkou a jednatelkou AK eLegal, kde právníci nejsou „kufřík, kravata a řeč protkaná paragrafy“. Petra se specializuje na právo v oblasti marketingu, mediální právo a ochranu duševního vlastnictví. Za svou praxi již proškolila stovky marketérů a začínajících i zkušených podnikatelů a desítkám klientů pomohla právním problémům předejít nebo je…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.9.2019

9:00 - 12:00

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

4.12.2019

9:00 - 12:00

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.