Lektor seminářů Verlag Dashöfer

Bc. Lenka Polášková

vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, Praha, obor Vzdělávání dospělých. Ve své Bakalářské práci se zabývala výzkumem a možnostmi vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti problematiky specifických poruch chování u dětí, předškolního věku. Nyní se věnuje magisterské formě studia. Středoškolské studium absolvovala na Střední pedagogické škole, Denisova 3, Přerov, v oborech Výchovná a humanitární činnost a Předškolní a mimoškolní pedagogika, které se aktivně věnuje již více než 14 let, jako učitelka mateřské školy, zástupkyně ředitelky i ředitelka mateřské školy.

V rámci dalšího vzdělávání absolvovala například studium Prointegrativní speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dále pak kurzy Lektorských a mentorských dovedností, Týmové práce, Metodiku mezinárodních projektů, Osobnostní sociální rozvoj dítěte v mateřské škole a další.

V roce 2012 získala ocenění eTwinning label za mezinárodní projekt „Moje město – moje škola“, zaměřený na mezinárodní spolupráci mateřských, základních a středních škol v rámci členských zemí Evropské unie a je držitelkou certifikace Jednoty školských informatiků a Národního podpůrného střediska eTwinning. V roce 2014 byla garantkou a supervizorka projektu „Zdravá výživa do škol“, který byl realizován v rámci Jihočeského kraje.

Od roku 2012 do roku 2014 působila jako lektorka, supervizorka a mentorka 3 letého programu, zaměřeného na další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, v oblasti metodiky cizích jazyků, s názvem „Progress“. Program byl realizován 2011 – 2014, v Moravskoslezském kraji.

V posledních 8 letech se věnuje lektorské praxi a odborné publikační činnosti, v problematice školského managementu, integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských škol a metodice výuky cizích jazyků u dětí raného věku. Spolupracuje s časopisy Poradce ředitelky mateřské školy, Integrace a inkluze a Českou Školní Inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost v mateřských školách. S nakladatelstvím odborné literatury Verlag Dashofer aktivně spolupracuje již řadu let, například na tvorbě online kurzů a metodických materiálů pro pedagogy. Od září 2015 je vedoucí autorkou titulu Mateřská škola v praxi (www.msvpraxi.cz). 

Poptávka školení na míru

Rádi pro Vás připravíme školení na míru. Kontaktovat nás můžete na adrese poptavka@kursy.cz nebo pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře.

Input: