Lektor seminářů Verlag Dashöfer

Bc. Zdeněk Šenk

Poradce, lektor, spisovatel a auditor se specializací na BOZP.

Je držitelem osvědčení OZO BOZP a Technik PO a systémového certifikátu Auditor SM BOZP.
Má za sebou bohatou publikační činnost: Abeceda personalisty, část VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v personalistice; 1309 testových otázek BOZP; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně - 2. vydání; Pracovní úrazy v judikatuře; Judikáty o pracovních úrazech - e-kniha; BOZP ve státní správě a samosprávě.

Je zakladatelem nového „systémového přístupu k BOZP“ pomocí norem ČSN OHSAS 18001:2008 a normy ISO 45001:2015.

Spolupracuje s advokátními kancelářemi při řešení závažných pracovních úrazů zaměstnanců.

Poptávka školení na míru

Input: