On-line seminář

Bezpečná distanční výuka v praxi - s důrazem na Google Suite

konzultační on-line setkání

Mgr. Tomáš Hamberger

Distanční výuka přinesla zcela novou zkušenost jak žákům, tak i učitelům. Naučte se využít její potenciál naplno. Nechte si poradit s nastavením aplikací tak, abyste eliminovali kybernetické hrozby.

On-line seminář je určen pro:

Ředitele i učitele základních a středních škol. Velké zkušenost s Google Suite nejsou pro absolvování kurzu nutné, je ale dobré tuto platformu znát. 

Obsah on-line semináře:

 • Formy a metody distančního vzdělávání
  Lektor Vám podrobně představí problematiku distančního vzdělávání a jeho formy a metody. Poskytne Vám veškeré důležité informace o současné podobě a možnostech distančního vzdělávání v České republice.
 • Vhodné platformy
  Na praktických ukázkách se seznámíte s nejpoužívanějšími výukovými a vzdělávacími platformami pro distanční vzdělávání, zejména Google Suite.
 • Google Suite
  V praktické části si osvojíte základní funkce této vzdělávací platformy, konkrétně práci s virtuální třídou, s videokonferencemi a se sdílenými dokumenty. 
 • Bezpečnost při distanční výuce
  Upozorníme Vás na nejčastější kybernetická rizika v rámci distančního vzdělávání, včetně kyberšikany, a naučíte se tato rizika minimalizovat prostřednictvím bezpečnostních prvků, které vzdělávací platformy obsahují.

Lektor

Mgr. Tomáš Hamberger

Absolvent Pedagogické univerzity Palackého v Olomouci. Pedagog, který od počátku své pedagogické praxe prosazuje moderní trendy ve vzdělávání a hledá inspiraci ve finském vzdělávacím systému. Lektor, který se zabývá kybernetickou kriminalitou, je autorem několika úspěšných projektů pro žáky základních škol zaměřených na boj proti kyberšikaně, kybergroomingu a fakenews. Například projekt Škola bezpečně on-line. Je autorem příručky Minimální bezpečnostní standardy pro výuku na dálku.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.12.2020

14:00 - 16:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.