Seminář

Bezpečnostní listy a jejich změna od 1.1.2021 podle nařízení Komise (EU) 2020/878

Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Jirátová Lišková

Evropská komise zveřejnila nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

Na semináři bude podrobně rozebrán obsah a forma bezpečnostního listu podle přílohy II k nařízení REACH s důrazem na změny uplatněné v požadavcích na obsah bezpečnostního listu  nařízením Komise (EU) 2020/878.

Během semináře bude poskytnut dostatečný prostor pro diskuzi a případné zodpovězení dotazů posluchačů k danému tématu.

 

Lektor

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Lenka Jirátová Lišková

absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie. Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Člen Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.9.2020

9:00 - 13:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.