Seminář

Bezpečnostní listy a jejich změna od 1.1.2021 podle nařízení Komise (EU) 2020/878

Ing. Radka Vokurková, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Evropská komise zveřejnila nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

Na semináři bude podrobně rozebrán obsah a forma bezpečnostního listu podle přílohy II k nařízení REACH s důrazem na změny uplatněné v požadavcích na obsah bezpečnostního listu  nařízením Komise (EU) 2020/878.

Během semináře bude poskytnut dostatečný prostor pro diskuzi a případné zodpovězení dotazů posluchačů k danému tématu.

 

Lektor

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Oldřich Petira, CSc.

absolvent VŠCHT Pardubice obor Procesy a zařízení chemického průmyslu, studium vědecké aspirantury VŠCHT Praha obor Technologie vody, postgraduální studium VŠCHT Pardubice obor Organická technologie a Průmyslová toxikologie. Soudní znalec v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.9.2020

9:00 - 13:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4290

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.