On-line seminář

Bezpečný provoz systémů pro skladování

František Boška

Na on-line semináři se seznámíte se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, splatnými českými a evropskými normami v této oblasti.

Seminář je určen pro:

 • zájemce, kteří chtějí provádět kontroly regálů ve vlastní režii
 • provozovatele skladů a provozních prostor ve kterých jsou instalovány regálové systémy
 • osoby oprávněné provádět revize skladovacích systémů, které si chtějí prohloubit znalosti
 • osoby odpovědné za bezpečnost, zejména na pracovištích, kde jsou instalovány regály

Co Vám seminář přinese: 

 • seznámíte se se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice,
 • seznámíte se s nejdůležitějšími předpisy a paragrafy české legislativy, která s touto problematikou souvisí. Konkrétně NV 378/2001 Sb, NV 101/2005 Sb, zákon č. 309/2006 Sb,
 • probereme platné české a evropské normy související s  problematikou skladovací techniky.
 • vysvětlím metodiku praktického provádění technické inspekce a práci s jednotlivými tolerancemi uvedenými v normách (ČSN EN 15620, 15629, 15635, ČSN 269030)vyhodnocování Naučíte se vyhodnocovat technická rizika případného poškození regálů. Uplatňování praktických pravidel potřebných pro správnou a bezchybnou kompletaci a montáž regálových systémů.
 • Probereme jak postupovat při identifikaci rizik vyplývajících z běžného provozu skladu.

Obsah semináře:

 • základní názvosloví vážící se ke skladovací technice. Toto téma je vhodné i pro zájemce, kteří zvažují pořízení regálů.
 • legislativa a z ní plynoucí povinnosti uživatele skladovací techniky technické normy
 • identifikace rizik plynoucích z užívání a údržby regálové techniky a z běžného provozu skladu
 • praktické provádění kontrol se zaměřením na možná poškození regálové konstrukce a jejich příčiny.
 • způsob vyhodnocení stupně rizika v návaznosti na požadavky normy ČSN EN 15635.
 • povolené provozní tolerance jejich měření a vyhodnocování. Způsob zápisu kontrolního protokolu a jeho uchovávání.  

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

František Boška

Absolvent oboru fyzika – technika na pedagogické fakultě. Držitel osvědčení OZO v prevenci rizik. V letech 1995 – 2006 se zabýval prodejem regálů od několika evropských výrobců. Od roku 2006 se zabývá revizemi a kontrolami skladovací techniky, žebříků a pojízdných lešení. Od roku 2014 školí z metodiky provádění revizí regálů.

Jako prokurista…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.11.2020

10:00 - 13:15

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.