On-line seminář

Bezproblémové SVJ - právně, účetně i daňově

ON-LINE

Ing. Milan Ševčík, Ing. Martin Durec, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Sedmý ročník konference plné důležitých informací, faktů a rad, které se hodí každému členovi společenství vlastníků jednotek, účetnímu SVJ nebo správci domů. Konference tentokrát proběhne ON-LINE.

Konference je určená pro:

 • členy společenství vlastníků jednotek (SVJ), členy výborů společenství vlastníků, účetní SVJ, subjekty zajišťující správu domů, 
 • všechny zájemce o problematiku společenství vlastníků jednotek
 • členy bytových družstev se zájem o téma SVJ
 • společenství založená do roku 2013 i po roce 2014

Program:

SVJ ve světle GDPR

Ing. Milan Ševčík

SVJ účetně

 • Nejčastější chyby v účetnictví SVJ
 • Způsoby účetního zachycení dluhů vlastníků
 • Zdaňování SVJ z hlediska daně z příjmů právnických osob, příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků.
 • "Alternativní" přístupy k odměňování členů orgánů společenství vlastníků 

Ing. Martin Durec

SVJ právně - Velká novela bytového spoluvlastnictví a SVJ

Zákonem č. 163/2020 Sb. byl s účinností od 1.7.2020 novelizován občanský zákoník, a to zejména v pasáži o bytovém spoluvlastnictví. Výklad se bude věnovat některým z novinek, a sice:

 • Významná redukce náležitostí prohlášení vlastníka a její praktické dopady
 • Nová úprava postupu při změně prohlášení vlastníka
 • Významné změny v nastavení příspěvků na správu
 • Změna v povinném obsahu stanov a její praktické dopady
 • Rozšíření rozsahu soudního přezkumu rozhodnutí orgánů SVJ
 • Úprava přechodu dluhů převodce vůči SVJ na nabyvatele při převodu jednotky
 • Nové informační povinnosti vlastníků jednotek vůči SVJ
 • Možnost konání náhradního shromáždění SVJ
 • Zrušení předkupního práva u garážových stání (ale i u ostatních případů převodu spoluvlastnického podílu k nemovitostem)

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Změna programu vyhrazena.

Lektor

Ing. Milan Ševčík

pracuje v oddělení stížností a konzultací Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.10.2020

9:00 - 16:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

Společenství vlastníků jednotek, GDPR, SVJ konference, právní problematika SVJ, účetní problematika SVJ, daňová problematika SVJ, SVJ a GDPR, účetnictví SVJ, zdaňování SVJ, GDPR, školení, stanovy SVJ, ochrana osobních údajů, zákon o ochraně osobních údajů, GDPR konference, konference Praha, stanovy SVJ školení, vedení účetnictví SVJ, účetní závěrka SVJ, SVJ účetnictví, školení SVJ.