Seminář

Bioprodukce a biopotraviny

Osvědčování, označování a další legislativa

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Seminář se bude věnovat problematice ekologického zemědělství, bioproduktů a biopotravin ve světle současné legislativy.

Obsah semináře:

  • Ekologické zemědělství – podmínky, kontrola, osvědčování
  • Bioprodukty – osvědčování, označování
  • Biopotraviny – postavení biopotravin v současném potravinářském sektoru, kvalita, nutriční hodnota
  • Legislativa
  • Nařízení EP a Rady (EU) 2018/848 – ustanovení týkající se ekologické produkce, zemědělské činnosti a akvakultury, krmiv, produkce, GMO, pravidel rostlinné a živočišné výroby, zpracovaných potravin, produkce vína, výjimečných pravidel v případě katastrof, povolování produktů a látek pro použití v ekologické produkci, povolování zemědělských složek pocházejících z konvenční produkce pro zpracované ekologické potraviny, bezpečnostní opatření, označování, certifikace, úřední kontroly, vývozy a dovozy, změny a přechodná opatření

Lektor

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Absolvovala VŠCHT v Praze, vědeckou hodnost CSc. získala v oboru chemie a analýza potravin, habilitaci v oboru základy konzervace potravin. Působila nejprve jako odborný asistent na VŠCHT, Ústavu konzervace potravin a technologie masa, posléze v drůbežářském průmyslu jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje a ve společnosti Boneco jako odborný poradce…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

6.10.2020

9:00 - 13:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.