On-line videozáznam

Bioprodukce a biopotraviny

Osvědčování, označování a další legislativa

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Videoseminář se věnuje problematice ekologického zemědělství, bioproduktů a biopotravin ve světle současné legislativy.

záznam z 7.10.2020

délka videa 02:53:22

on-line, roční přístup

1990  bez DPH 21 %

Obsah

 • Úřední kontroly
 • Ekologická produkce
 • Cíle a zásady ekologické produkce
 • Ekologické zemědělství
 • Kontrolní systém
 • Právní předpisy pro ekologickou produkci
 • Kontrolní systém
 • Osvědčování
 • Bioprodukt - charakteristika
 • Bioprodukty
 • Bioprodukty - označování
 • Bioprodukty - označování “zelená zebra “
 • Bioprodukty - označování
 • Bioprodukty - dovozy
 • Označování bio složek v „nebio“ výrobcích
 • Osvědčování
 • Biopotraviny
 • Biopotraviny - vnímání
 • Kvalita
 • Kvalita - mýty
 • Kvality - realita - zdraví
 • Kvalita - realita - nutriční hodnota
 • Kvalita - realita - vzhled
 • Kvalita - realita - chuť
 • Ekologie - negativita
 • Nařízení (EU) č. 2018/848
 • Zvláštní zásady vztahující se na zemědělské činnosti a akvakulturu
 • Zvláštní zásady vztahující se na zpracovávání ekologických potravin
 • Pravidla rostlinné výroby
 • Přecod na ekologickou produkci
 • Hospodaření s půdou a hnojení
 • Ochrana před škodlivými organismy a plevely
 • Pravidla produkce hub
 • Pravidla produkce vína
 • Pravidla živočišné výroby
 • Původ zvířat
 • Výživa
 • Zdravotní péče
 • Zdravotní péče - hygiena
 • Veterinární péče
 • Chov a chovatelské postupy
 • Dobré životní podmínky zvířat
 • Některá specifická pravidla pro jednotlivé druhy zvířat
 • Pravidla produkce zpracovaných potravin
 • Podrobné požadavky vztahující se na produkci zpracovaných potravin
 • Použití některých produktů a látek při zpracování potravin
 • Podrobné požadavky vztahující se na produkci zpracovaných potravin
 • Povolení produktů a látek pro použití v ekologické produkci
 • Povinnosti a opatření v případě podezření na nesoulad
 • Opatření, jež se mají přijmout v případě přítomnosti nepovolených produktů nebo látek
 • Balení a přeprava produktů k jiným hospodářským subjektům nebo do jiných jednotek
 • Certifikace
 • Certifikát
 • Úřední kontroly
 • Doplňující pravidla týkající se opatření, jež mají přijmout hospodářské subjekty
 • Doplňující pravidla týkající se opatření v případě nesouladu
 • Obchod se třetími zeměmi
 • Volný pohyb bioproduktů
 • ZRUŠENÍ A PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Novela zákona o ekologickém zemědělství č.242/2000 Sb.

Materiály ke stažení


Lektor

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Absolvovala VŠCHT v Praze, vědeckou hodnost CSc. získala v oboru chemie a analýza potravin, habilitaci v oboru základy konzervace potravin. Působila nejprve jako odborný asistent na VŠCHT, Ústavu konzervace potravin a technologie masa, posléze v drůbežářském průmyslu jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje a ve společnosti Boneco jako odborný poradce…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)