Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech

Dojde-li k pracovnímu úrazu nebo vzniku nemoci z povolání, podílí se na řešení řada osob. Jsou to především odborníci na BOZP (OZO), personalisté, mzdové účetní, právníci, poskytovatelé pracovnělékařských služeb a zástupci externích orgánů (inspekce práce, zdravotní pojišťovny), úrazové pojišťovny. 

Seminář je určen pro:

 • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a managementu BOZP, 
 • zástupce zaměstnavatelů,
 • zástupce orgánů státního dozoru a státní správy,
 • personalisty a mzdové účetní,
 • zaměstnance pojišťoven,
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb,
 • právníky s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce. 

Cíl semináře:

cílem semináře je zprostředkovat profesní hlediska zúčastněných osob a jejich kombinací přispět jak k většímu porozumění procesům, které řešení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání provázejí, tak také k posílení vědomí potřeby důkladné prevence vzniku poškození zdraví v souvislosti s prací. Velký prostor bude vyhrazen pro diskusi nad otázkami účastníků vyplývajících z jejich vlastního profesního působení a následné výměně zkušeností. 


Obsah semináře 

Seminář se bude skládat ze 3 tematických bloků, zakončených diskusí a jednoho závěrečného výhradně diskusního bloku. 

(1)
Pracovní úrazy, nemoci z povolání a BOZP

Robert KřepinskýOZO v prevenci rizik, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády ČR pro BOZP, člen týmu expertů pro oblast BOZP při ČMKOS

 • význam školení o předpisech z BOZP, jeho obsah, zaměření s ohledem na prevenci, výstupy, dokumentace, vnitropodnikové bezpečnostní předpisy, význam systému kontroly a vyžadování dodržování předpisů o BOZP,
 • vyšetřování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů (vnitropodnikové – orgány inspekce práce – báňské úřady), výstupy, součinnost s poškozeným a odborovými orgány, sankce,
 • záznamy v knize úrazů a sepisování záznamů o úrazech,
 • nemoci z povolání, ohrožení nemocemi z povolání.

(2)
Poškození zdraví z práce a pracovnělékařské služby

doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA - přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, soudní znalec v oboru zdravotnictví, mj. odvětví pracovní úrazy a nemoci z povolání

 • od podezření na existenci nemoci z povolání až k jejímu ohlášení, role orgánů hygienické služby, a státního dozoru, zdravotnická zařízení, 
 • výklad pojmu „nemoc z povolání“ a termínů s tím souvisejících, problematika posuzování a uznávání nemocí z povolání,
 • lékařské prohlídky, lékařské posudky, působnost a pravomoci lékařů pracovnělékařských služeb,
 • informace o připravované novele zákona o specifických zdravotních službách a změnách, které do systému vnese, zkušenosti s dosavadní úpravou. 

(3)
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
– návazný proces

JUDr. Martin Mikyska - advokát a soudní znalec 

 • jak vůbec určit, zda jde o pracovní úraz či nemoc z povolání?
 • pojem plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním,
 • riziko práce, běžná neopatrnost vs riskování a vědomé porušování zásad bezpečnosti,
 • krácení odškodnění – zpětná projekce toho, jak byla systémově i individuálně řešena péče o BOZP, zda krátit, o kolik, řešení sporů o krácení, názor pojišťovny a krácení, prokazování důvodu ke krácení,   
 • jednotlivé nároky na odškodnění, vedení sporu -  doporučení pro zvýšení úspěchu ve sporu.

(4)
Diskuse nad reálnými typickými případy a dotazy

 • příklady významných judikátů, typizace
 • prostor pro závěrečnou diskusi – otázky, které vyplynuly a složitější dotazy, na které nebyl dostatek prostoru v průběhu dne.

Záštitu semináři udělil

Mgr. Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí ČR  ZÁŠTITA

Josef Středula
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů ZÁŠTITA 


Seminář podporují

             

 

Mediální partneři

            

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00
prezence účastníků

9.00 – 10.30
Pracovní úrazy, nemoci z povolání a BOZP  
Robert Křepisnký

10.30 – 10.45
přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15
Pracovnělékařské služby jako součást systému péče o BOZP '
doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA

12.15 – 13.15
oběd

13.15 – 14.45
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání – návazný proces 
JUDr. Martin Mikyska 

14.45 - 15.00
přestávka s občerstvením

15.00 - 16-30
Diskuze nad reálnými příklady a dotazy


Lektor

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro

přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Soudní znalec v oboru zdravotnictví, mj. odvětví pracovní úrazy a nemoci z povolání.

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
31.5.20179:00 - 16:30Praha
Grandior Hotel Prague
3490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Ondřej Žďárský, Wheelabrator Czech, s.r.o.

Seminář neobsahoval pouze strohou rekapitulaci základních požadavků, ale naopak přinesl osobní zkušenosti a poznatky z praxe.

Michal Podlesák, Cembrit a.s.

Seminář byl maximálně přínosný, hlavním důvodem byla špičková erudice lektorů.

Ing. Veronika Smolíková, Vrchní soud v Praze

Na odbornou práci mají být odborníci - a těmi tito tři lektoři opravdu jsou! Ještě k tomu mají skvělý projev.

Lucie Fousková, SEVA Conrols, s.r.o.

Vysoká odbornost lektorů, přístupnost a komfort pro posluchače.

Ing. Karel Štětka, IDEAL Automotive Bor, s.r.o.

Zajímavá témata, odbornost lektorů, organizačně připravené.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání bude na semináři představeno ve třech blocích odrážejících různé perspektivy přístupu k problematice:

 • zástupce zaměstanavtele a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik,
 • soudního znalce se specializací na oblasti zdravotnictví a pracovního lékařství,
 • advokáta a soudního znalce v oblasti odškodňování.

Počítáme s účastí řady zajímnavých hostů v plénu a rozsáhlým prostorem pro diskusi. 

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení