Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Akademie on-line

BOZP a řešení pracovních úrazů - základní znalosti každého manažera - vzdělávací kurz

Tento kurs Vás seznámí se základními znalostmi z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které by měl znát každý manažer nebo vedoucí pracovník, který má podřízené pracovníky.

Kurz se věnuje základním povinnostem vedoucích pracovníků v současném pojetí BOZP, kontrolním činnostem v rámci firmy i ze strany státních orgánů a řešení pracovních úrazů – postupu zaměstnance i zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu. 

Odpovědnost, povinnosti a práva vedoucího zaměstnance - rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance

Tomáš Neugebauer, Délka videa: 00:59:35

Cvičný test: Odpovědnost, povinnosti a práva vedoucího zaměstnance

Tomáš Neugebauer, Délka videa: 00:02:01

Ověřte si, zda jste zvládli první lekci.

Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP - rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance

Tomáš Neugebauer, Délka videa: 01:15:03

Cvičný test: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Tomáš Neugebauer, Délka videa: 00:02:01

Ověřte si, zda jste zvládli druhou lekci. 

Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP - rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance

Tomáš Neugebauer, Délka videa: 00:55:55

Cvičný test: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Tomáš Neugebauer, Délka videa: 00:02:01

Ověřte si, zda jste zvládli třetí lekci. 

Co dělat, když se stane pracovní úraz? - 1. část

Tomáš Neugebauer, Délka videa: 01:17:00

Cvičný test: Co dělat, když se stane pracovní úraz? - 1. část

Tomáš Neugebauer, Délka videa: 00:02:01

Ověřte si, zda jste zvládli čtvrtou lekci. 

Co dělat, když se stane pracovní úraz? - 2. část

Tomáš Neugebauer, Délka videa: 00:54:16

Cvičný test: Co dělat, když se stane pracovní úraz? - 2. část

Tomáš Neugebauer, Délka videa: 00:02:01

Ověřte si, zda jste zvládli pátou lekci.

Soubory ke stažení

Test pro rekapitulaci.pdf 0.17 MB

Kurz je určen:

vedoucím pracovníkům, manažerům, kteří se potřebují seznámit se základní povinnostmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Cíl:

budou vysvětleny základní povinnosti vedoucích pracovníků v současném pojetí BOZP, kontrolní činnosti v rámci firmy i ze strany státních orgánů a řešení pracovních úrazů – postup zaměstnance i zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu. 

Obsah jednotlivých lekcí:

1. lekce:       Odpovědnost, povinnosti a práva vedoucího zaměstnance

Co je bezpečnost práce, Systémový přístup k bezpečnosti práce, Odpovědnost za bezpečnost práce, Odborní poradci, Zajištění BOZP na pracovišti

2. lekce:       Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Základní požadavky na BOZP, Opatření, Dokumentace BOZP a školení zaměstnanců, Pracovní úrazy

3. lekce:       Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Kontrolní činnost zaměstnavatele, Kontroly státních orgánů, Přehled právních předpisů

4. lekce:       Co dělat, když se stane pracovní úraz? - 1. část

Povinnosti při vzniku úrazu, Ohlášení pracovního úrazu, Záznam o úrazu, Rozeslání záznamu o úrazu, Sepsání záznamu o úrazu

5. lekce:       Co dělat, když se stane pracovní úraz? - 2. část

Odpovědnost zaměstnavatele za škody, Zákonné pojištění zaměstnavatele, Náhrady škod u ostatních pracovních úrazů, Náhrady škod u smrtelných pracovních úrazů, Stanovení výše náhrad a jejich úhrada, Náhrady za úrazy žáků a studentů na odborné praxi

Závěrečný test

Závěrečný test je možné stáhnout u posledního Cvičného testu Co dělat, když se stane pracovní úraz? - 2. část. Závěrečný test slouží Vám, abyste si byli 100% jisti, že jste dané problematice porozuměli. Test je složen z 61 otázek s možnostmi odpovědí, kde je správná jen jedna varianta. Správnost odpovědí si ověříte po každé tematické části.

Certifikát

Je možno získat certifikát společnosti Verlag Dashöfer. Ten je potvrzením, že jste získali vědomosti deklarované v tomto kurzu. Žádost o certifikát zasílejte na brabcova@dashofer.cz.

Lektor

Tomáš Neugebauer, lektor Právo, řízení

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému

Objednávka

Cena 2990 Kč + 21 % DPH
Objednat

Průběh kurzu

Po dobu 6 měsíců můžete bez omezení studovat jednotlivé lekce kurzu. Každá lekce je ve formě videa. Za lekcí následuje vždy cvičný test, kde si ověříte nabyté znalosti. Po dokončení kurzu je možné získat certifikát.

Studium jednotlivých lekcí

Lekce studujete v termínu, který Vám vyhovuje. Ve svém internetovém prohlížeči se po kliknutí na náhled lekce (tlačítko play) otevře okno přehrávače.

Kliknutím na tlačítko "Kapitoly" na jeho spodní liště si zobrazíte obsah lekce, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Kliknutím na tlačítko "Ke stažení" si stáhnete podklady k dané lekci. 

Kliknutím na "rychlost" můžete změnit tempo výkladu. 

Co k sledování lekcí potřebujete?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)

Ukázky z průběhu lekcí

Na této stránce si můžete přehrát ukázky jednotlivých částí kurzu. Stačí kliknout na náhledy jednotlivých lekcí. Přístup k celému kurzu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

  • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním kurzem zanedbatelná
  • nejste vázáni pevným termínem konání – jednotlivé lekce lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
  • obsah je propojen s videem - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
  • video umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad- neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Cvičný test

Po každé lekci následuje cvičný test, který můžete opakovat bez omezení. 

Závěrečná zkouška

Do šesti měsíců od zahájení studia můžete složit závěrečnou zkoušku. Během ní budete otestováni z probrané látky. Podmínky složení zkoušky naleznete výše. 

Certifikát

Je možno získat certifikát společnosti Verlag Dashöfer. Ten je potvrzením, že jste získali vědomosti deklarované v tomto kurzu.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz