Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

BOZP a trestní odpovědnost firmy, vedoucích zaměstnanců a OZO BOZP z pohledu konstantní judikatury

Seminář je určen pro:

držitele osvědčení OZO BOZP, ředitele a manažery s dopadem odpovědnosti za BOZP (výroba, sklady, personalisté a jiní). A pro další osoby aktivně působící v oblasti BOZP, které mají zájem si osvěžit a doplnit znalosti o trestní odpovědnosti za BOZP.

Co vám seminář přinese:

účastníci semináře si přehledně zopakují, případně rozšíří své znalosti na komplexní úrovni o trestní odpovědnosti firem a trestněprávní odpovědnosti osob. Odborný výklad bude proložen konstantní judikaturou, dopadající na uvedenou problematiku. Lektor semináře má praktické zkušenosti s celým průběhem popisovaných incidentů (těžké a smrtelné úrazy). 

Předmětem přednášky nebude jen přehled ,,černých scénářů", ale budou uvedena i východiska a návrhy opatření s cílem minimalizovat dopad negativních vlivů na organizaci anebo její zaměstnance.

Znalosti získané na školení umožní účastníkům aktivně podporovat proces zlepšování úrovně BOZP ve svojí organizaci anebo využít informace pro zlepšení výkonu svojí poradenské praxe v oblasti BOZP.

Obsah semináře:

I. část přednášky

 • Trestní odpovědnost zaměstnavatele/firmy za BOZP - odpovědnost firmy za přestupek, tzv. přičitatelnost
  • Východiska - zajistit provedení opatření, která lze po firmě spravedlivě požadovat
 • Trestně-právní odpovědnost vedoucích zaměstnanců za BOZP (porušení právní povinnosti vedoucím zaměstnancem).
  • Východiska - zásady soustavné kontroly úrovně BOZP vedoucími zaměstnanci a prokazování osobní angažovanosti a aktivit v otázkách BOZP

II. část přednášky

 • Trestně-právní odpovědnost zaměstnanců za BOZP (porušení právní povinnosti zaměstnancem)
  • Východiska - zásady zpracování informací o rizicích a hlavní zásady řádného školení zaměstnanců
 • Trestně-právní odpovědnost OZO BOZP (porušení smluvně převzaté povinnosti vůči firmě)
  • Východiska - role odborně způsobilé osoby v BOZP (interní/externí) - vazba na firmu a na vedoucí zaměstnance

III. část přednášky

 • Zásady bezpečnostní kultury organizace a návrhy změn bezpečnostní kultury.
 • Judikáty Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu s významnou vazbou na trestní odpovědnost firmy a osob za BOZP.
 • Hlavní zásady posuzování úrazu zaměstnance (varianty různých úrazů zaměstnanců - při cestě do práce, při práci, při stravování, v průběhu pracovní cesty, ...) - stanoviska k úrazům dle judikatury.
 • Další témata BOZP dle požadavků účastníků semináře.

           Časový harmonogram semináře:

            8.30 –  9.00 – prezence účastníků

            9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

          10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

          10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

          12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

          12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

          Lektor

          Poradce, lektor, spisovatel a auditor se specializací na BOZP.

          Je držitelem osvědčení OZO BOZP a Technik PO a systémového certifikátu Auditor SM BOZP.
          Má za sebou bohatou publikační činnost: Abeceda personalisty, část VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v personalistice; 1309 testových otázek BOZP; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

          Termíny a přihláška

          DatumČasMěstoMístoCena 
          21.3.20199:00 - 14:00Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška

          Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
          Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
          Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


          Doplňující informace

          Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

          Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

          Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
          Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

          Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

          Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

          O tématu školení

          Na tomto semináři se setkáte s pojmy jako:

          BOZP a trestní odpovědnost firmy, trestní odpovědnost vedoucích zaměstnanců za BOZP, trestní odpovědnost OZO BOZP, BOZP seminář, OZO BOZP, trestní odpovědnost za BOZP, BOZP trestní odpovědnost, trestní odpovědnost zaměstnavatele za BOZP, atd...

          • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
          • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
          • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
          • semináře Praha 6
          • semináře na míru
          • prezence účastníků kurzu
          • formy firemního vzdělávání
          • bonusy ke vzdělávání
          • školení Praha - Amarilis
          • školení Praha - Amarilis - místnost
          • školení Praha - Clarion
          • školení Praha - Clarion - místnost
          • bonusy ke vzdělávání - aktuality
          • školení Praha - Clarion - oběd
          • školení Praha - Clarion - oběd
          • školení Praha - Clarion - oběd
          • školení Praha - Clarion - oběd
          • školení Praha - Clarion - občerstvení
          • školení Praha - Clarion - občerstvení
          • školení Praha - Clarion - občerstvení
          .

          Ochrana osobních údajů a jejich používání

          Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

          Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

          1. Data a jejich využití 

          Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

           

           

           

           

          Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

          Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

          2. Zabezpečení dat 

          Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

          Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

           

          3. Práva subjektů

          Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

          V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz