Seminář

BOZP a trestní odpovědnost firmy, vedoucích zaměstnanců a OZO BOZP z pohledu konstantní judikatury

Bc. Zdeněk Šenk

Účastníci semináře si přehledně zopakují, případně rozšíří své znalosti na komplexní úrovni o trestní odpovědnosti firem a trestněprávní odpovědnosti osob. Odborný výklad bude proložen konstantní judikaturou, dopadající na uvedenou problematiku. Lektor semináře má praktické zkušenosti s celým průběhem popisovaných incidentů (těžké a smrtelné úrazy).

Seminář je určen pro:

držitele osvědčení OZO BOZP, ředitele a manažery s dopadem odpovědnosti za BOZP (výroba, sklady, personalisté a jiní). A pro další osoby aktivně působící v oblasti BOZP, které mají zájem si osvěžit a doplnit znalosti o trestní odpovědnosti za BOZP.

Co vám seminář přinese:

účastníci semináře si přehledně zopakují, případně rozšíří své znalosti na komplexní úrovni o trestní odpovědnosti firem a trestněprávní odpovědnosti osob. Odborný výklad bude proložen konstantní judikaturou, dopadající na uvedenou problematiku. Lektor semináře má praktické zkušenosti s celým průběhem popisovaných incidentů (těžké a smrtelné úrazy). 

Předmětem přednášky nebude jen přehled ,,černých scénářů", ale budou uvedena i východiska a návrhy opatření s cílem minimalizovat dopad negativních vlivů na organizaci anebo její zaměstnance.

Znalosti získané na školení umožní účastníkům aktivně podporovat proces zlepšování úrovně BOZP ve svojí organizaci anebo využít informace pro zlepšení výkonu svojí poradenské praxe v oblasti BOZP.

Obsah semináře:

I. část přednášky

 • Trestní odpovědnost zaměstnavatele/firmy za BOZP - odpovědnost firmy za přestupek, tzv. přičitatelnost
  • Východiska - zajistit provedení opatření, která lze po firmě spravedlivě požadovat
 • Trestně-právní odpovědnost vedoucích zaměstnanců za BOZP (porušení právní povinnosti vedoucím zaměstnancem).
  • Východiska - zásady soustavné kontroly úrovně BOZP vedoucími zaměstnanci a prokazování osobní angažovanosti a aktivit v otázkách BOZP

II. část přednášky

 • Trestně-právní odpovědnost zaměstnanců za BOZP (porušení právní povinnosti zaměstnancem)
  • Východiska - zásady zpracování informací o rizicích a hlavní zásady řádného školení zaměstnanců
 • Trestně-právní odpovědnost OZO BOZP (porušení smluvně převzaté povinnosti vůči firmě)
  • Východiska - role odborně způsobilé osoby v BOZP (interní/externí) - vazba na firmu a na vedoucí zaměstnance

III. část přednášky

 • Zásady bezpečnostní kultury organizace a návrhy změn bezpečnostní kultury.
 • Judikáty Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu s významnou vazbou na trestní odpovědnost firmy a osob za BOZP.
 • Hlavní zásady posuzování úrazu zaměstnance (varianty různých úrazů zaměstnanců - při cestě do práce, při práci, při stravování, v průběhu pracovní cesty, ...) - stanoviska k úrazům dle judikatury.
 • Další témata BOZP dle požadavků účastníků semináře.

           Časový harmonogram semináře:

            8.30 –  9.00 – prezence účastníků

            9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

          10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

          10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

          12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

          12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

          Lektor

          Bc. Zdeněk Šenk

          Poradce, lektor, spisovatel a auditor se specializací na BOZP.

          Je držitelem osvědčení OZO BOZP a Technik PO a systémového certifikátu Auditor SM BOZP. Má za sebou bohatou publikační činnost: Abeceda personalisty, část VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v personalistice; 1309 testových otázek BOZP; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci…

          Více informací a další semináře lektora

          Termíny a místo konání

          21.3.2019

          9:00 - 14:00

          Praha

          Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

          3 790,- Kč

          Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

          O tématu školení

          Na tomto semináři se setkáte s pojmy jako:

          BOZP a trestní odpovědnost firmy, trestní odpovědnost vedoucích zaměstnanců za BOZP, trestní odpovědnost OZO BOZP, BOZP seminář, OZO BOZP, trestní odpovědnost za BOZP, BOZP trestní odpovědnost, trestní odpovědnost zaměstnavatele za BOZP, atd...