Seminář

BOZP pro personalisty

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

JUDr. Anna Janáková

Seznámíme Vás s platnou právní úpravou na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na ty okruhy problémů, které ve firmách zajišťují a řeší zpravidla personální útvary

Bonus

pro každého účastníka 2 lístky na libovolný 2D nebo 3D film do kina sítě Cinestar (12 kin po celé ČR)

Seminář je určen:

především pro personalisty, vedoucí pracovníky, majitele a jednatele firem ale i  pro další  osoby, které se zabývají zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Cíl semináře:

seznámit se s platnou právní úpravou na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  s důrazem na ty okruhy problémů, které ve firmách zajišťují a řeší zpravidla personální útvary

Obsah semináře:

  • pracovnělékařská péče – charakter činnosti, úkoly, zajištění, náklady
  • zdravotní způsobilost k práci - platná právní úprava, druhy prohlídek
  • připravovaná novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde budou nové přestupky a správní delikty pro zaměstnavatele ohledně povinností ohledně pracovnělékařských služeb a zařazování zaměstnanců k práci.
  • školení zaměstnanců o BOZP (školitel, vytvoření osnovy, druhy, dokumentace), instruktáž o BOZP, pokyny k zajištění BOZP
  • školení zaměstnanců určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání odborné pomoci a k organizaci evakuace zaměstnanců v případě zdolávání mimořádných událostí (ust. § 101 odst. 6 ZP), školení  odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP (ust.  § 108 odst. 6 ZP)
  • vytvoření podmínek pro státní kontrolu na úseku BOZP podle nového kontrolního řádu
  • novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, provedená nařízením vlády č. 171/2014 Sb., s právhí účinností od 1. ledna 2015.

Časový harmonogram semináře:

    8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Anna Janáková

čerpá své zkušenosti téměř z více než třicetileté právní praxe v oblasti BOZP. Působila na Českém úřadě bezpečnosti práce, kde se věnovala  agendě správního řízení, spolupráci mezi dozorčími orgány na úseku  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, legislativě a metodickému řízení inspektorátů bezpečnosti práce. Na MPSV působila v odboru pracovních…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

5.11.2014

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: personalista školení, školení pro personalisty atd.