Konference

BOZP v roce 2016

Ing. Lenka Svobodová, Robert Křepinský, Bc. Vladimír Mílek, Ing. Pavel Kraják, Roman Počta, Jan Bidlas, Tomáš Neugebauer, JUDr. Eva Dandová, MUDr. Michaela Krchová, Ing. Miroslav Záloha, Ing. Marta Zabloudilová

Dne 25. 11. 2015 se v pražském konferenčním centru U Hájků konala konference s názvem BOZP v roce 2016. Kvalitně obsazená akce, které se zúčastnilo přes 130 odborníků na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přinesla přehled o všech zásadních tématech, jimiž žila oblast BOZP v České republice na sklonku roku 2015.

25.11.2015

9:00 - 16:30

Plzeň

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP

Konference se konala dne 25. listopadu 2015 v Praze v konferenčním centru U Hájků. 


Konference byla určena:

  • manažerům a referentům BOZP,
  • osobám odborně způsobilým pro zajišťování úkolů v prevenci rizik,
  • zaměstnavatelům,
  • vedoucím zaměstnancům,
  • auditorům systému managementu BOZP 
  • všem ostatním, kterých se oblast bezpečnosti práce profesně dotýká

Účastníci se prostřednictvím jednotlivých přednášek seznámili se současnými nejdůležitějšími tématy v oblasti BOZP (uznávání a odškodňování úrazů a nemocí z povolání, aktuální úpravy a současná praxe v pracovnělékařských službách, práce na elektrických zřízeních ale také například novela zákona č. 309/2006 Sb.)

Jako přednášející vystoupili také zástupci státní správy, kteří představili problematiku BOZP z hlediska orgánů státního dozoru a institucí utvářejících politiku státu v oblasti BOZP.

V předsálí se konala expozice několika významných společností působících v oboru. Zástupci dvou z nich přispěli do programu jednání konference. 

Konference tak přinesla komplexní přehled o všech zásadních otázkách BOZP na sklonku roku 2015 a začátku roku 2016. Akce účastníkům poskytnula jedinečnou příležitost potkat podobě zaměřené kolegy a vyměnit si s nimi zkušenosti, ale také slyšet tato zásadní témata vyložená od našich předních odborníků na BOZP.

Program

Moderoval a celým dnem provázel
Robert Křepinskýpředseda legislativního výboru rady vlády pro BOZP

Vlivy a směry BOZP v roce 2016
Ing. Lenka SvobodováVÚBP

Poznatky z kontrolní činnosti a problematika pracovních úrazů z pohledu orgánu státního dozoru – SÚIP v Opavě
Ing. Miroslav ZálohaStátní úřad inspekce práce Opava

Inovace v OOPP
Jan Bidlas
3M Česko, spol. s r. o.

Novinky v legislativě a povinnostech zaměstnavatelů
Tomáš Neugebauer
Přehled nejdůležitějších změn v legislativě za uplynulé období ale také pro nadcházející měsíce. K jakým hlavním změnám došlo a jaké lze očekávat, jaké budou mít důsledky pro praxi na pracovištích a co znamenají pro jednotlivé účastníky pracovněprávních vztahů?

Uznávání pracovních úrazů, nemocí z povolání a jejich odškodňování
JUDr. Eva Dandová, ČMKOS
Důležitá oblast s řadou sporných bodů – je však v zájmu každého zaměstnavatele problematiku znát.  Od října 2015 navíc dochází ke změnám v úpravě odškodňování novelou č. 205/2015 Sb..

Pracovnělékařské služby  - poznatky z praxe
MUDr. MIchaela Krchová, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Nová úprava pracovnělékařských služeb bude v době konání konference platná cca 2 a půl roku. Úprava je průběžně se zpřesňována různými prováděcími předpisy na základě poznatků z nasazení v reálném prostředí. Jaká je tedy v současnosti podoba systému, jaké jsou zkušenosti s jeho fungováním, jaké hlavní povinnosti zaměstnavatelé, zaměstnanci i poskytovatelé nyní mají a jaké úpravy lze očekávat v nejbližší budoucnosti?

Novela zákona č. 309/2006 Sb. – odborná způsobilost a další změny
Bc. Vladimír Mílek, Společná vize, o.s.
Připravovaná novela tzv. zákona o bezpečnosti práce a některých s ním souvisejících předpisů, se dotkne především úpravy dvou oblastí – koordinace bezpečnosti práce na staveništích a odborné způsobilosti. Jak konkrétně bude náplní této přednášky

Chraňte své zaměstnance – Lockout/Tagout
Roman Počta
TOKOZ, a.s.

Bezpečnost a ochrana zdraví osob při specifickém pracovním zapojení
JUDr. Eva Dandová, ČMKOS
Ne každý pracující je vůči zaměstnavateli v pracovněprávním vztahu. Avšak i bezpečnost a zdraví těchto osob je třeba chránit. Jak je upravena například bezpečnost a ochrana zdraví u studentů na praxi, u agenturních zaměstnanců, u osob dočasně přidělených k jinému zaměstnavateli nebo u dobrovolníků a brigádníků či u méně běžných forem pracovního zapojení?

Vnitřní předpisy pro BOZP
JUDr. Eva Dandová, ČMKOS
Zásadní dokument pro úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konkrétním pracovišti je vnitřní předpis, specifikuje povinnosti zaměstnanců, obecně stanovených kogentními právními normami, se zřetelem na zvláštní podmínky konkrétního zaměstnavatele. Přednáška se bude zabývat platností vnitřních předpisů, ale také náležitostmi jejich podoby.  

ČSN EN 50110-1 srovnání ed. 2 a ed 3.
Ing. Pavel Kraják
Nová verze normy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních začne platit od února 2016 (nyní platí stará a nová verze souběžně). Jaké změny přináší a co z nich vyplývá pro provozovatele  zařízení a pracovníky?

Lektoři

Ing. Lenka Svobodová

vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, postgraduál UK a katedry ekonomie Pittsburghské univerzity. Absolvovala řadu zahraničních stáží. Pracovala na vedoucích pozicích jak v podnikové sféře (POLDI Kladno), na kapitálovém a finančním trhu, tak i v centrálních orgánech (MPSV, Úřad vlády) a od roku 2000 pracuje jako výzkumná pracovnice…

Více informací a další semináře lektora

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Bc. Vladimír Mílek

koordinátor BOZP na staveništi a předseda spolku SPOLEČNÁ VIZE se věnuje problematice bezpečné stavby, správné praxe, výkonu činnosti koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP. V letech  2010 - 2011 se podílel na projektu Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na staveništi pro MPSV.  Největší stavba, kde prováděl koordinátora BOZP v letech 2010…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Pavel Kraják

V roce 1977 absolvoval ČVUT – fakultu elektrotechnickou, obor ekonomika a řízení energetiky. V letech 1977 – 1979 působil ve směnném provozu v podniku Elektrárny východních Čech - Elektrárna Opatovice, od května 1979 ve Východočeské energetice Hradec Králové, od roku 2005 jako specialista v úseku řízení sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Je…

Více informací a další semináře lektora

Roman Počta

absolvent SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou – obor strojírenství, je obchodním zástupcem firmy Tokoz a.s ve Žďáře nad Sázavou. Zde se věnuje sortimentu mechanického zabezpečení společně s distribucí pojezdových kol a systémů SAFETY SERIES. Mezi zajišťované služby patří: zjišťování a vyhodnocování potřeb, individuální konzultace, mapování a zajištění…

Více informací a další semináře lektora

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Eva Dandová

vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze. Po skončení studií pracovala na odborech, kde se hned od začátku své praxe specializovala na pracovní právo. Pracovní právo se stalo její celožitvotní specializací, neboť i nyní pracuje na právním oddělení ČMKOS.  Její úzkou specializací je kromě odškodňování pracovních úrazů a problematiky BOZP oblast…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Michaela Krchová

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Karlově univerzitě v Praze. Od ukončení studia do současné doby působí v hygienické službě na různých pozicích, do loňska byla zastupující ředitelkou Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, nyní působí tamtéž jako ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Celý svůj…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Marta Zabloudilová

vystudovala fakultu chemické technologie na VŠCHT v Praze. V roce 2002 se začala věnovat problematice chemické legislativy. S příchodem nové legislativy REACH a CLP se tato oblast začala značně rozvíjet. V roce 2012 založila konzultační společnost Ekotoxikologické centrum CZ, kde spolu s týmem odborníků poskytuje poradenství a podporu výrobním i…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbozp01/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

25.11.2015

9:00 - 16:30

Plzeň

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Hlavní partner

 

Významný partner

Partneři

 

Spolupráce

                                                                        

Mediální partneři


                

  

 

Názory účastníků

 

Účastníci o prvním ročníku:

Konference BOZP je přínosem pro společné osobní setkání odborné veřejnosti  a společností za účelem zlepšení prosazování a řešení BOZP na pracovištích.
Pavel Cihlář, Environment, Health & Safety Manager, MD ELEKTRONIK spol. s r.o.

S konferencí jsem byl maximálně spokojen a doporučuji absolvovat podobnou akci alespoň 1× ročně každé odborně způsobilé osobě v prevenci rizik v ČR.
Tomáš Jirásek, Bezpečnostní technik, United Energy, a.s.

Akci považuji za skutečný přínos pro všechny odborníky v oblasti BOZP.
Daniel Paťava, EH&S Manager, MetoKote CR s.r.o.


Ohlasy v oborových médiích:

BOZP info
www.bozpinfo.cz

Co dělat, když zaměstnanec odmítne použít OOPP
19.11.2016

Úspěšná konference BOZP v rorce 2016
3.12.2016


TZB-info
www.tzbinfo.cz

Pozvánka
Konference BOZP v roce 2016
11.8.2016

Co dělat, když zaměstnanec odmítne použít OOPP
8.11.2016

Konference BOZP v roce 2016 je již za rohem
25.11.2016

Úspěšná konference BOZP v roce 2016
12.1.2016


Technický týdeník
www.technickytydenik.cz

Pozvánka na konferenci
Technický týdeník 18/2015

Co dělat, když zaměstnanec odmítne použít OOPP
11.11.2015

Konference BOZP v roce 2016 již za necelý týden
20.11.2015

Úspěšná konference BOZP v roce 2016
Technický týdeník 24/2015

Úspěšná konference BOZP v roce 2016
1.12.2016


Envi Web
www.enviweb.cz

Úspěšná konference BOZP v roce 2016
2.12.2016