Seminář

BOZP ve firmách do 25 osob

Robert Křepinský

Vše podstatné z BOZP pro ty, kdo mají tuto oblast na starost a nepotřebují přitom odbornou způsobilost v prevenci rizik.

Jste zaměstnavatelem ve firmě do 25 osob nebo máte v takovéto malé firmě na starost BOZP? Podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., na to nepotřebujete odbornou způsobilost, ale je nutné, abyste k této činnosti měli potřebné informace a dostatečné znalosti.

Ty vám předáme na semináři zaměřeném na malé zaměstnavatele a osoby, které řeší BOZP na pracovištích, kde ze zákona není třeba mít odborně způsobilou osobu v prevenci rizik.

Probrány budou zejména tyto okruhy:

 • odpovědnost za BOZP a prevence rizik
 • základní dokumentace o BOZP
 • rizikové faktory pracovních podmínek a kategorizace práce
 • pracovnělékařské služby
 • poškození zdraví z práce – pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • požadavky na pracoviště a jeho vybavení a na pracovní prostředí
 • práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP
 • povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP – školení zaměstnanců, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů
 • požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení – odpovědnost, lhůty zkoušek, revizí a kontrol

Na semináři získáte obecnou představu, jak je v právním řádu ČR řešen systém péče o BOZP a dozvíte se mnoho informací o tom, jak tyto obecné požadavky promítnout do opatření na Vašem pracovišti.  Naučíte se nejen formálně plnit všechny své povinnosti, které Vám předpisy na úseku BOZP ukládají. Navíc budete schopni nové poznatky aplikovat, zavést účinná opatření a tak vytvořit skutečně bezpečné pracoviště.

Určeno:

 • jednatelům a majitelům malých firem
 • technickým ředitelům
 • účetním a personalistům ve firmách s 1 až 25 zaměstnanci
 • referentům BOZP ve větších společnostech obchodního a administrativního typu, nebo ve firmách s drobnou výrobou, nenáročnou na bezpečnostní opatření.

Víme, že souběžně s bezpečností práce musíte řešit řadu dalších agend. Seminář Vám umožní pochopit, jak má být tato oblast organizována, což je předpokladem toho, abyste j byli schopni ji řešit efektivně a přitom smysluplně.

Možnost zaslat své dotazy k semináři předem.

Lektor

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.9.2020

9:00 - 15:00

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na semináři se setkáte s pojmy jako:

BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZP v malé firmě, odpovědnost za BOZP a prevence rizik, základní dokumentace o BOZP, pracovnělékařské služby, práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP, poškození zdraví z práce, kurz BOZP, seminář BOZP, Robert Křepinský, povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP a další.