On-line seminář

Buďte tím nejlepším stavbyvedoucím

Zabezpečujete odborné vedení při provádění stavby? Tato akce vám dá potřebnou jistotu!

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Co to v dnešním pojetí legislativy znamená, se dovíte na praktickém semináři, kterým vás provede zkušená poradkyně a auditorka v řízení kvality ve stavebnictví.

Na akci se dozvíte:

  • kdo je stavbyvedoucí a jakém má postavení z pohledu právních předpisů;
  • jakou má stavbyvedoucí osobní odpovědnost v plnění povinností daných veřejným i soukromým       právem;
  • jaké je postavení stavbyvedoucího ve vztahu k ostatním účastníkům realizace stavby;
  • jaká je úloha stavbyvedoucího při řízení BOZP během realizace stavby;
  • jak zaznamenávat a dokladovat dokumentaci v průběhu realizace stavby;
  • jaké jsou aspekty vedení stavebního deníku ve vztahu ke stavbyvedoucímu.

Lektor

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Lektorka je absolventem fakulty stavební ČVUT, kde dále i několik let vyučovala. V průběhu celoživotní praxe postupně získala zkušenosti v manažerských a dozorových pozicích přípravy a realizace staveb. V současné době působí jako technický expert, auditor a poradce v řízení kvality ve stavebnictví. Z této činnosti čerpá základní podněty pro její…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.4.2023

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.