Seminář

Business development

Jak vytvořit kompetitivní strategii firmy a zajistit její další rozvoj

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je vysvětlit podstatu, význam a tvorbu podnikové strategie i cíle a hlavní úkoly strategického managementu. Zaměřuje se na metody její tvorby, způsoby, jak ji v organizaci zavést a prosadit i jak hodnotit její úspěšnost hodnotit.

Obsah semináře:

  • Co je podniková strategie a jaký je její význam
  • Konkurenční výhody podniku a jejich zdroje
  • Příklady úspěšných a neúspěšných podnikových strategií
  • Hlavní typy podnikových strategií
  • Jakou strategii zvolit: analýza potenciálních strategií a její metody
  • Zavedení a prosazení strategie v podniku
  • Hodnocení strategií
  • Nejčastější chyby při tvorbě podnikových strategií a jejich překonání 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00– oběd

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 17.00 – přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.5.2020

9:00 - 17:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.