Seminář

Byty a nebytové prostory ve vlastnictví, včetně problematiky SVJ

JUDr. Adam Zítek Ph.D.

Cílem semináře je vyhodnotit zkušenosti praxe s více než tříletou účinností nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví. Na vybraných praktických problémech bude poukázáno na dosud existující interpretační nejasnosti. Zdůrazněna bude stálá dvojkolejnost právní úpravy ve vztahu ke starým a novým jednotkám a bez povšimnutí nezůstanou ani otázky spojené s právním postavením SVJ, zejména podřízení starých SVJ právní úpravě občanského zákoníku.

Seminář je určen pro:

všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodné rovněž pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Co Vám seminář přinese:

cílem semináře je vyhodnotit zkušenosti praxe s více než tříletou účinností nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví. Na vybraných praktických problémech bude poukázáno na dosud existující interpretační nejasnosti. Zdůrazněna bude stálá dvojkolejnost právní úpravy ve vztahu ke starým a novým jednotkám a bez povšimnutí nezůstanou ani otázky spojené s právním postavením SVJ, zejména podřízení starých SVJ právní úpravě občanského zákoníku. 

Obsah semináře:

 • Dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající.
 • Vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví).
 • Nové pojetí jednotky a společných částí. Spoluvlastnické podíly.
 • Postavení SVJ vzniklých podle předchozí právní úpravy.
 • Povinné platby vlastníků jednotek.
 • Přechod dluhů při převodu jednotky.
 • Ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky.
 • Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku.
 • Vnitřní poměry SVJ.
 • Změna prohlášení vlastníka. Odstranění vad prohlášení vlastníka.
 • Zrušení bytového spoluvlastnictví.
 • Dopady novely občanského zákoníku, aktuální judikatura a legislativní návrhy k tématu.

            Časový harmonogram semináře:

             8.30 –  9.00 – prezence účastníků

             9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

           10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

           10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

           12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

           12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

           Lektor

           JUDr. Adam Zítek Ph.D.

           absolvent Právnické fakulty UK (získán akademický titul JUDr.), disertační práce obhájena na FPR ZČU, obor občanské právo (získán akademický titul Ph.D.). Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a nyní působí jako odborný asistent na Katedře evropského a…

           Více informací a další semináře lektora

           Termíny a místo konání

           12.12.2018

           9:00 - 14:00

           Praha

           Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

           Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.