On-line videozáznam

Časové rozlišení

RNDr. Ivan Brychta

záznam z 23.3.2017

délka videa 01:25:53

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Cílem on-line semináře je

ucelený rozbor problematiky časového rozlišování (nerozlišování) v daních a účetnictví, včetně problematiky tvorby dohadných položek.

Obsah on-line semináře

 • princip časového rozlišení a tvorby dohadných položek z pohledu účetních předpisů,
 • související účtování vč. příkladů,
 • časové rozlišení v pojetí zákona o daních z příjmů (kdy se „nemusí“ použít),
 • související výklad a stanoviska GFŘ a MF (rozbor podle pokynu GFŘ D-22),
 • vysvětlení postupů na příkladech.

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • Díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas.
 • Díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá.
 • On-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů.

Materiály ke stažení


Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)